Vindkraft – förnybart och utan koldioxidutsläpp

I framtiden kommer vind vara en av de vikti­gaste källorna till förnybar energi. Vindkraft är en utsläppsfri, förnybar energikälla som inte bidrar till den globala uppvärm­ningen och kommer ha stor betydelse i övergången till utsläppsfri elpro­duktion.

Circular economy
Förnybar energi

Vind är en av de vikti­gaste källorna till förnybar energi.

Climate and resources
Inga utsläpp

Ingen koldioxid släpps ut i luften under vindkrafts­pro­duktion.

Wind power
Ökad effek­ti­vitet

Framsteg inom vindtur­bin­tek­no­login har ökat effek­ti­vi­teten.

Vindkraftverk Blaiken på hösten

Tillväxt inom vindkrafts­pro­duktion

Vindkraften har en stor roll i Fortums strategi. Senaste åren har Fortums vindkraftsproduktion utvecklats. Fortum driver för närvarande 260 vindturbiner tillsammans med våra samarbetspartners. Dessa turbiner har en sammanlagd kapacitet på 982 megawatt (MW), som lyser upp en stad med cirka 900 000 hem. För närvarande arbetar vi med att bygga fler vindkraftverk och inväntar tillstånd för att bygga helt nya vindkraftsparker med kapacitet på 1 800 MW i Norden.

Vindkraft – obegränsad potential

Vind är en allt viktigare källa till förnybar energi, som dessutom är oändlig. Inget bränsle används när man producerar el från vindkraft, vilket bidrar till att inget CO2 släpps ut. Dessutom kompenseras koldioxidutsläppen under byggfasen av den förnybara energi vindkraftsparken producerar inom sex månader efter att den tagits i drift. Framsteg inom vindturbinsteknologi, med större rotorer och högre turbiner, har ökat effektkapaciteten. Dagens vindturbiner är kraftfullare och mer effektiva. Som en del av vårt åtagande för en ren energiframtid, kommer vi att fortsätta investera i vindkraft.

Läs mer om våra vindkraftverk

Läs mer om våra kraftverk (engelska)