Producera egen el till företaget

Vill ni veta mer om att producera egen el till företaget? Att producera egen el till företaget är ett bra sätt att dra ner på elkostnaderna och vi hjälper er gärna med överskottet av er elproduktion.

Solceller

Vill ert företag producera egen el? Då är solceller ett bra alter­nativ.

  • Ger större frihet och lägre energi­kost­nader
  • Producera el utan utsläpp och förore­ningar
  • Sälj ert överskott
  • Under­hålls­fritt
Läs mer här

Vindkraftverk

Vill ert företag producera egen el? Då är ett eget vindkraftverk vara ett bra alter­nativ.

  • Gör vindmätningar
  • Ansök om tillstånd
  • Sälj överskottet till oss
Läs mer här

Vattenkraft

Vill ert företag producera egen egen el? Är vattenkraft ett alternativ för er? 

  • Spara pengar på företagets elräkning.
  • Minskar beroende av fossila energikällor.
  • Ni kan sälja överskottet tillbaka till oss på Fortum.
Läs mer här
Människa håller upp solpanel

Sälj överskottet av er elproduktion

Vi hjälper er gärna med att köpa överskottet från er egen producerade el. Ert överskott går då tillbaka in i elnätet och kan användas av andra. 

Läs mer här  

Vanliga frågor och svar om egen elproduktion

Hur mycket el får ett företag producera själv?

Det finns inget tak på hur mycket el ni får producera med sol- och vindkraft. Om ni producerar mer el än ni förbrukar kommer elen att gå tillbaka till nätet. Ni kan då få en mindre ersättning från ert elnätsbolag och ni kan även sälja överskottet till oss på Fortum. 

 

Får företag producera egen el?

Ja, företag får producera egen el som de kan använda själva och sälja

Kan ett företag bli självförsörjande på el?

Ett företag kan bli självförsörjande på el om de har tillräckligt med produktion för att täcka sin egna förbrukning. 

 

Vad är nätnytta?

Om ert företag producerar egen el får ni en ersättning från ert elnätsbolag eftersom ni hjälper till med elproduktion. 

 

 

Vill ni veta mer om att producera egen el och att sälja överskottet?

Certifiering: