Kärnkraft- en fossilfri energikälla

Kärnkraft spelar en viktig roll för energi­för­sörj­ningen. Som en tillför­litlig, fossilfri energikälla bidrar kärnkraft till att tillgodose dagens och morgon­dagens ökande elbehov, samtidigt som den motverkar klimat­för­änd­ringarna. Under sin livstid har kärnkraften tillsammans med vatten­kraften minst koldi­ox­i­dav­tryck av alla fossilfria kraftslag.

Low emissions
Fri från koldioxidutsläpp

Kärnkraft producerar elektricitet utan koldioxidutsläpp.

Safety
Stabil och tillförlitlig

Våra kärnkraftverk förhindrar elbrist genom att tillhandahålla en jämn och stabil elleverans.

Business ethics
Beprövad säkerhet

Flerfaldiga barriärer, redundans och omfattade utbildning gör att kärnkraften är säker.

Tillförlitlig energikälla

Kärnkraft utgör inte bara ett av de kraftsslag med lägst totala koldioxidutsläpp utan också en av de mest stabila och tillförlitliga energikällorna. I tider av förändring som genomsyras av digitaliering och klimatförändringar förlitar vi oss i högre grad på el och framförallt fossilfri energiproduktion. Kärnkraften får här en viktig roll i att upprätthålla balansen i systemet och se till att produktionen förblir avbrottsfri. Till skillnad från många andra fossilfria produktionsmetoder är kärnkraften inte väderberoende utan el kan produceras i en jämn och hög takt.

Över 40 år av säkerhet

Kärnkraftssäkerhet är baserat på multipla barriärer och parallella säkerhetsåtgärder. I över 40 års tid har vi på Fortum drivit och underhållit kärnkraftverk i Finland och Sverige och vår uppgift är att fortsätta göra detta på ett säkert och tillförlitligt sätt. Genom kontinuerligt underhåll, modernisering samt utbildning av personalen garanterar vi en drift i linje med nuvarande standarder och den starka säkerhetskultur som råder på Fortum.

 

 

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland

En framgångsrik klimatom­ställning kräver ett leverans­säkert, konkur­rens­kraftigt och fossil­fritt energi­system som kan möta ett kraftigt ökat elbehov de kommande decen­nierna. Läs mer om hur vi jobbar för att säkerställa tillgången till tillförlitlig och stabil elproduktion. 

Läs mer här  

Läs mer om våra kärnkraftverk

Läs mer här (engelska)

Vill ni veta mer om våra elavtal för företag?