Fortum eNext levererar flexibla lösningar för kraftverksunderhåll

Kundreferens

Snabb reaktion på okända skador förlängde stor turbinö­versyn med endast fyra veckor – Case Umeå Energi
green leaves and metal pipes

Vi tror på evolution på energiområdet – inte revolution

Det pågår en mycket stor omställning på energiområdet. Andelen förnybar energi ökar stadigt, samtidigt som de traditionella kraftverkens roll i energisystemet ställs på prov då produktionsvolymerna minskar och driften måste anpassas till tidvis stora variationer i produktionsbehovet, istället för baslastproduktion som förr.

Fortum eNext levererar drift- och underhållsservice samt expert- och projekteringstjänster till energibolag. Vi hjälper kunderna i energiomställningen genom att anpassa driften i konventionella kraftverk för att verksamheten ska bli effektivare. Med våra tekniska lösningar kan kraftverksanläggningarna och processerna göras effektivare och lönsammare samt lämpade för förnybara bränslen, som biomassa och avfall.

Våra tjänster för effektivare kraftverksdrift

Smart Operations

Vi åtar oss driften av ditt kraftverk enligt bästa praxis och med de senaste tekniska lösningarna. Fortum tillhandahåller heltäckande drift- och underhållstjänster till kraftverksägare och investerare, speciellt i internationella projekt för biokraftverk och avfallskraftverk.

Läs mer på engelska

Environmental Performance

Vi hjälper kraftleverantörer öka kraftverkens prestanda och hitta nya miljövänliga energilösningar. Med våra lösningar rustas kraftverken med processer inför framtiden, utan att göra avkall på effektiviteten och miljömålen.

Läs mer på engelska

Turbine and Generator Services

Med gedigen kunskap och erfarenhet som vi byggt under årtionden är eNext den tillförlitliga all-round-partner för underhåll, modernisering och reparationer av turbiner och generatorer.

Läs mer på svenska

Nyckeltal

2000

kunder globalt

30

års erfarenhet av kraftverkstjänster

86%

av våra kunder rekommenderar våra tjänster

Individuell service under kraftverkets hela livscykel

Vi kan luta oss tillbaka på en lång historia och gedigen erfarenhet som kraftverksägare. Fortum eNext hjälper dig att höja kraftverksanläggningars kapacitet och hitta passange energilösningar för framtiden. Med våra tjänster höjer du tillgängligheten, effektiviteten och leveranssäkerheten i ditt kraftverk. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi alltid erbjuda individuellt anpassade lösningar för dig och dina anläggningar.

Genom regelbundna kundnöjdhetsmätningar strävar vi efter att ge bästa möjliga service till våra kunder. Enligt mätningarna uppskattar kunderna framför allt vårt tekniska kunnande och vår förståelse för deras behov. Hög kundnöjdhet kombinerad med lång erfarenhet gör Fortum eNext till en attraktiv och tillförlitlig partner även för investerare.

Ta del av berättelsen om oss på endast 90 sekunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ med förändringen (på engelska)

Klicka här

Vi vill stöda dig genom kraftverkets hela livscykel

Kontakta oss