Snabb reaktion på okända skador förlängde stor turbinöversyn med endast fyra veckor – Case Umeå Energi

Den tidsbaserade större översynen kom med mycket kort varsel att bli betydligt mer omfattande, då skador som krävde stora reparationer upptäcktes i turbinen. Genom att det oplanerade arbetet snabbt kunde läggas in i arbetsplanen förlängdes översynen i slutänden med endast fyra veckor.

Rotor inspection at the workshop

Fallbeskrivning

Umeå Energi sökte en kvalificerad leverantör för periodiska, tidsbaserade översyner av anläggningens Siemens SST 600-turbin för deras kraftvärmeverk i Dåvaområdet utanför Umeå. Sommaren 2020 skulle enheten demonteras och inspekteras, delarna rengöras och vid behov repareras för att till sist monteras.

Om inget oförutsett inträffar tar en turbinöversyn normalt omkring en månad. Men oftast upptäcks något oväntat när maskinen nedmonterades – vilket var fallet med den här turbinen. I takt med att demonteringen fortsatte upptäcktes skador som krävde omfattande reparationer i såväl rotor som stator och styrventiler.

Fortum eNext reagerade snabbt på upptäckterna och beskrev skadorna tillsammans med rekommendation om snabbaste och mest kostnadseffektiva reparationer. Översynen förlängdes först sex veckor, men till sist visade det sig att lösningen endast förlängde den med fyra veckor.

“Projektsamarbetet på plats har varit en ljusglimt för oss på Umeå Energi. Det var främst den öppna och raka dialogen med Fortum som gjorde det mycket enklare att hålla nere stopptiden till ett minimum. Vi kunde snabbt hantera de upptäckter som krävde åtgärd. Fortums team på platsen skötte sitt jobb utomordentligt professionellt,” säger John Josefson, driftstekniker på Umeå Energi.

Umeå Energi Dåva plant

Umeå Energi Dåva kraftvärmeverk

Bränsle: Biomassa

Startår: 2010

Effekt: 105 MW (fjärrvärme 75 MW + el 30 MW)

Panna: Fluidiserad bädd

Turbin-generator: Siemens SST 600

New contract

Vill du veta mer? Ta del av den utförligare fallbeskrivningen.

Teemu Heinonen

Teemu Heinonen

Senior Product Manager, turbines
Tel: +358 50 454 2134
teemu [punktum] heinonen [snabel-a] fortum [punktum] com