Alla nyheter

Datum

Tid

Ämne

28.10.2020

16.27 CET

Fortum välkomnar kommunalt övertagande av dammansvar

En lösning på frågan om vattenförsörjningen för Hagfors, Munkfors och Forshaga skulle vara att kommunerna gick ihop om att ta över ägandet och driften av dammen vid Stora Ullen. Det menar Fortum som inte längre har någon nytta av dammen för produktion av vattenkraftsel.

14.10.2020

11.48 CEST

Fortum vill skapa naturligt utlopp i Östra Harasjön, Hagfors

Fortum har gjort en genomgång  av alla sina kraftverksdammar i Sverige. Syftet är att se vilka som inte längre ger ett meningsfullt bidrag till energisystemet. Dammen Östra Harasjön är en av dessa och Fortum har nu lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om utrivning av dammfunktionen –  sjön kommer därmed får en naturlig variation av vattennivån.

07.10.2020

12.02 CEST

Premiär för Sveriges första laxkanon vid Forshaga kraftverk

I måndags den 5 oktober hade fisktransportsystemet Whooshh premiärvisning i Forshaga, Klarälven, den första som tagits i drift någonsin i Sverige. Systemet möjliggör transport av fisk från en plats till en annan på ett sätt som minimerar risk för stress och skador på fisken samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna i Forshaga.

06.10.2020

08.55 CEST

30 procent mer skräp vid årets Älvstädning – ökad hemestring en faktor

Under årets Älvstädning deltog drygt 2600 personer från 105 föreningar längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Tillsammans plockade de upp 30 ton skräp, allt från fimpar till fiskeutrustning, engångsgrillar till en säng. Jämfört med förra året plockade föreningarna upp sju ton mer skräp och det är tydligt att en ökad hemestring lämnat sina spår längs älvarna.  Älvstädningen genomfördes vid tre tillfällen, 22-23 och 29-30 augusti samt ett vårstäd i Dalälven innan vårfloden.

01.10.2020

12.05 CEST

Fortum och MIT samarbetar om små modulära reaktorer

Fortum och MIT (Massachusetts Institute of Technology) har inlett ett 3-årigt samarbete för att skapa en öppen plattform för teknisk-ekonomisk modellering av små, modulära reaktorprojekt (SMR). Förhoppningen är att projektet kommer att leda till större förståelse för SMR-projekt och deras egenskaper.

18.09.2020

07.18 CEST

Nytt fångstrekord – inte sedan 1940-talet har nivåerna av återvandrande vild lax och öring i Klarälven varit så höga

Vid en genomgång av årlig fångststatistik står det nu klart att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som det högsta noterade återvandrande antalet av både vild lax och öring sedan 1940-talet. Genom centralfisket i Forshaga och transporterna av vild klarälvslax och -öring till lekområdena uppströms har Fortum lyckats säkra livscykeln och bevarandet av den vilda laxen och dess unika egenskaper.

24.08.2020

10.30 CEST

Otillbörliga förmåner från leverantörer upptäckta

I somras fick Fortum tips från en extern visselblåsare om misstänkt bedrägeri och mutor inom Fortums Consumer Solutions division. Misstankarna handlar om otillbörliga förmåner från flera svenska telemarketingleverantörer och avsteg från Fortums uppförandekod och regelverk.

18.08.2020

08.39 CEST

Årets Älvstädning startar i Åre och avslutas i Gullspång

För åttonde året i rad ger sig tusentals idrottsungdomar ut för att städa upp längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, genomförs under helgerna 22-23 respektive 29-30 augusti. Startskottet går i Åre och deltar gör även Björn Ferry, Älvstädningens ambassadör. Under de år som Älvstädningen har anordnats så har de deltagande föreningarna tillsammans plockat upp över 200 ton skräp, allt från cyklar och kläder till plast.

31.07.2020

08.01 CEST

Fortum ser över sin ägarandel av Stockholm Exergi

Idag har Fortum informerat Stockholms stad, Stockholm Exergis andre ägare, om att vi beslutat att genomföra en utvärdering av vilka strategiska alternativ som finns för vår 50-procentiga ägarandel. Fortum har samägt nuvarande Stockholm Exergi tillsammans med Stockholm stad sedan 2002. Sedan sex år tillbaka är dock Stockholm Exergi ett självständigt bolag, inte som tidigare en integrerad del av Fortum.

31.07.2020

08.00 CEST

Fortum ser över de strategiska alternativen för sin ägarandel av Stockholm Exergi

Fortum har beslutat sig för att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en eventuell försäljning, för sin 50-procentiga ägarandel av Stockholm Exergi Holding AB (publ). Det sker som en del av bolagets strategi och en kontinuerlig översyn av ägarportföljen. Som en del av processen har Fortum påbörjat diskussioner med Stockholms stad vilka äger den andra halvan av Stockholm Exergi.

26.06.2020

09.12 CEST

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Utan dammen återställs ett mer naturligt sjöutlopp. Och för att bevara den kulturhistoriska kopplingen till Ullshyttan läggs en del av stenmurverket som erosionsskydd i åfåran.

25.06.2020

09.02 CEST

Fortum och Bahnhof i nytt samarbete om virtuellt kraftverk - kan på sikt hjälpa till att hantera Stockholms effektbrist i elnätet

Internetleverantören Bahnhof och Fortum Spring inleder samarbete om det första kommersiella tillämpningen av serverhallar som virtuella kraftverk. På millisekunder kan serverhallen Thule i centrala Stockholm gå över till sina back up-batterier och därmed frigöra effekt som behövs på annat håll i nätet. Denna lösning är extra betydelsefull i dagens situation där det kommer att dröja några år innan överföringskapaciteten in i Stockholm har byggts ut.

24.06.2020

08.12 CEST

Markus Rauramo utnämnd till Fortums vd och koncernchef

· Markus Rauramo utnämnd till vd och koncernchef för Fortum från den 1 juli 2020.  · Transformationen av Fortum, tillsammans med Uniper som strategiskt dotterbolag, kommer att påskyndas, med målsättningen att uppnå en ledande position i den pågående förvandlingen av energisektorn i Europa.  · Rekryteringsprocessen av en ny CFO (Chief Financial Officer) påbörjas omedelbart, Timo Karttinen agerar tillfällig CFO.

17.06.2020

17.05 CEST

09.06.2020

09.00 CEST

Fortum genomför rivningsarbeten vid Oskarshamns och Barsebäcks kärnkraftverk på uppdrag av Uniper Sverige

Fortum har vunnit en upphandling om demontering av turbiner med kringutrustning vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Barsebäck. Uppdraget är en del av Unipers stora avvecklingsprojekt vilket omfattar samtliga fyra reaktorer som ska rivas.