Alla nyheter

Datum

Tid

Ämne

08.07.2021

06.17 CEST

Fortums förstudie kring kemisk återvinning av plast för CO2-neutral råvara åt plastindustrin får miljonstöd av Energimyndigheten

Fortum har beviljats sex miljoner kronor från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie kring kemisk återvinning av plast. Förstudien ska testa och utvärdera vilka plastavfallsströmmar och sorteringsmetoder som är lämpliga för att kostnadseffektivt få fram en CO2-neutral råvara till plastindustrin.

30.06.2021

19.48 CEST

Fortum säljer sin andel av Stockholm Exergi för 2,9 miljarder euro till ett APG-lett konsortium

Idag blev det klart att Fortum säljer sin 50-procentiga ägarandel av Stockholm Exergi för 2,9 miljarder euro. Affären väntas slutföras i år och köpare är ett konsortium bestående av ett antal pensionsförvaltare som leds av nederländska APG och i övrigt består av svenska Alecta, finska Keva, nederländska PGGM samt franska AXA.

21.06.2021

17.47 CEST

Besked från Energimyndigheten - 295 Mkr till Project Air

Syftet med Project Air är en transformering av kemiindustrin och målet för kemikoncernen Perstorp att ersätta all den fossila metanol som idag används i deras produktion. Fortum och Uniper, som båda är partners i projektet, bidrar med fossilfri vätgas från en ny storskalig elektrolysanläggning. Tillsammans med infångad koldioxid, användandet av olika restströmmar och biometan beräknas projektet fullt ut minska utsläppen med upp till 500 000 ton koldioxid årligen.

17.06.2021

07.17 CEST

Fortum satsar kvarts miljard på utökad kapacitet för återvinning av elbilsbatterier

Fortum utökar sin återvinningskapacitet av litium-jon-batterier för att möta behoven hos en kraftigt expanderande batteritillverkning i Europa. En ny toppmodern anläggning för hydrometallisk återvinning ska nu byggas i Harjavalta, Finland, där Fortum redan har en anläggning i drift. Det är inte bara de sällsynta metallerna som tas om hand, även övriga material återvinns. Tillsammans innebär det viktiga bidrag till att minska batteriernas klimatpåverkan.

11.06.2021

08.07 CEST

Nu gör Fortum dammen vid Svegs kraftverk ännu säkrare

Vid Svegssjön, Härjedalens kommun, arbetar Fortum med ett stort dammsäkerhetsprojekt för att få bort stora tuvor som släpper från sjöbotten. Tuvorna, som kan vara uppåt 10 000 kvm stora, riskerar att driva mot vattenkraftverkets dammluckor. 

08.06.2021

09.23 CEST

Fortum eNext and Uniper Engineering utvecklar gemensamt erbjudande till energibranschen och elintensiv industri

Fortum eNext och Uniper Engineering är några av de första affärsverksamheterna inom Fortumkoncernen som nu utvecklat ett gemensamt erbjudande. Målet är att båda verksamheternas expertis och serviceerbjudande ska komma till nytta för kunderna inom såväl energibranschen som industrin. De nya utvecklade tjänsterna är för dels turbin- och generatorunderhåll och -modernisering, dels konstruktions- och leveranstjänster för nästa generations smarta CO2-snåla energisystem.

01.06.2021

08.32 CEST

Gott betyg för Fortums rapportering om biologisk mångfald

I företaget Ecogains Biodiversitetsindex, en utvärdering av de största nordiska företagens rapportering om sitt arbete för biologisk mångfald, hamnar Fortum på andra plats – och på första plats bland de finska. Totalt har 240 företag granskats. Ecogain noterar att Fortum är ett av få bolag som har ett mål om nettopositiv påverkan på biologisk mångfald.

28.05.2021

06.09 CEST

Umeå Energi och Fortum i satsning på materialhantering och återvinning

Umeå Energi och Fortum Recycling & Waste inleder ett sjuårigt samarbete kring slagghantering och metallåtervinning. Det är ett långsiktigt samarbete mellan två starka aktörer som ger ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin och dessutom ett minskat klimatavtryck.

25.05.2021

15.50 CEST

Vårfloden är snart över

Årets vårflod har varit kortare och mer intensiv, men sett till vattenvolymer har den varit nära det normala.

19.05.2021

10.27 CEST

För mer naturliga vattenflöden rivs dammar i Hagfors

Kraftbolaget Fortum ansöker om att riva Hyttdammen, Kvarndammen, Buskendammen och Sångendammen i Sunnemo, Hagfors kommun, då dessa inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Planen är att skapa mer naturliga vattenflöden och fria vandringsvägar för bland annat fisk.

11.05.2021

13.21 CEST

Nya nordiska exporttillstånd för elbilsbatterier goda nyheter för Fortums återvinningsverksamhet

I takt med  en växande  efterfrågan på elbilar ökar också behovet av de metaller – bland annat kobolt och litium - som används i batterierna. Med en hållbar process som innebär att 95 procent av de sällsynta metallerna i ett batteri kan återvinnas och med en kapacitet som idag ligger på 10 000 elbilsbatterier per år vill Fortum bli ledande i Europa. 

07.05.2021

09.16 CEST

Satsning på fiskvägar vid kraftverksdammar längs Dalälven

Energibolaget Fortum driver ett stort antal vattenkraftverk längs Dalälven, bl a Väsa och Blyberg (båda i Älvdalens kommun) och Spjutmo (Mora). Efter beslut från mark- och miljödomstolen ska fiskvägar, som möjliggör för vandrande fisk att kunna passera dammar eller kraftverk längs ett vattendrag, anläggas. Efter att ha testat olika nya tekniker har Fortum enats med berörda intressenter om en lösning som gynnar såväl harr som öring.

07.05.2021

06.13 CEST

Vårfloden från fjällen är på gång

Nästa vecka kommer både värme och nederbörd över de områden i Dalälven, Klarälven och Ljusnan där det finns snö kvar och då kommer snösmältningen ta fart och tillflödet till sjöar och vattendrag öka. Vår bedömning av de prognoser vi har är fortfarande att vårfloden blir mindre än normalt, men en sen vårflod ökar risken att snön smälter på kortare tid och då kan flödet bli högt under en kort period, även om den totala volymen av vårfloden är liten.

22.04.2021

08.23 CEST

Proaktiva insatser och biologisk mångfaldsarbete i Fortums miljöredovisning för vattenkraften

I sin årliga miljöredovisning för vattenkraften rapporterar energibolaget Fortum om arbetet med nedmontering av dammar med låg nytta, förbättrat skydd mot oljeläckage, satsningar på biologisk mångfald och stödinsatser för att värna vandrande fisk i svenska vattendrag. Det uttalade målet är balans mellan å ena sidan global och lokal miljö och å andra sidan effektiv fossilfri kraftproduktion. Konkreta åtgärder genomförs för att förbättra vattenmiljön och samtidigt kunna leverera hållbart producerad el till kunderna.

21.04.2021

11.00 CEST

Innovativ batterilösning installeras vid Landafors vattenkraftverk

I ett utvecklingssamarbete mellan Volvo Cars, Fortum och Comsys har parterna utvecklat en innovativ batterilösning som nu installeras vid Fortums vattenkraftverk Landafors i Ljusnan, Bollnäs kommun. Syftet är att förbättra förmågan att erbjuda snabb frekvensreglering och i projektet använder Fortum bland annat begagnade batterier från laddhybrider för att förlänga livstiden på såväl vattenkraftverket som på batterierna.