Alla nyheter

Datum

Tid

Ämne

03.03.2021

11.45 CET

Stor dammsäkerhetssatsning i Forshuvud

En omfattande ombyggnad planeras ske av det drygt 100-åriga Forshuvuds kraftverk. Trots bygget av en ny kraftstation 1990 och 1998 står den gamla stationen och dammen kvar. Huvudägaren Fortum vill nu göra rejäla investeringar i dammsäkerhet för att garantera vattenkraftverkets fortsatta levnad som leverantör av förnybar el samt reglerkraft för mer väderberoende kraftslag.

22.01.2021

09.30 CET

Bred enighet om fiskvårdsinsatser i Kymmen, Rottnen och Rottnan

Efter många år, diskussioner och samråd har nu Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gett Fortum rätt att genom Kymmens kraftverk sommartid tillåta pumpning av vatten från sjön Rottnen till sjön Kymmen. Det nya tillståndet innebär en ökning av den för elsystemet viktiga flexibiliteten och möjliggör ett fossilfritt energisystem för att nå klimatmålen. I kombination med andra åtgärder från kraftbolaget kommer det också ge bättre förutsättningar för öring i de berörda vattnen.

22.12.2020

08.00 CET

Fortum justerar vattennivån i Telningen efter lokalt samarbete

Fortum genomför en miljöförbättrande åtgärd i ån Telningen, som ligger i anslutning till Mållången i Voxnans avrinningsområde i Hälsingland. Åtgärden syftar till att anpassa och justera vattennivån för att inte riskera bottenfrysning under vinterhalvåret. Frågan lyftes inledningsvis av Hans Lidman Sällskapet.

17.12.2020

10.00 CET

Fortum och Maskrosbarn i nytt samarbete

En halv miljon barn har en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Merparten av barnen lever med detta dagligen i sin hemmiljö. Fortum vill genom samarbetet med Maskrosbarn bidra till att göra fler vuxna medvetna om hur de kan bli bättre på att uppmärksamma om barn i deras närhet behöver hjälp och vad de kan göra för att hjälpa.

03.12.2020

08.15 CET

Fortum inleder en strategisk översyn av verksamheten inom Consumer Solutions

Fortum har beslutat sig för att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en eventuell försäljning, av verksamheten inom affärsområdet Consumer Solutions. Det sker som en del av bolagets strategi och kontinuerliga översyn av ägarportföljen. Med utgångspunkt i en första bedömning har verksamheten identifierats kunna erbjuda högre tillväxt och värdepotential med en alternativ ägarstruktur.

28.10.2020

16.27 CET

Fortum välkomnar kommunalt övertagande av dammansvar

En lösning på frågan om vattenförsörjningen för Hagfors, Munkfors och Forshaga skulle vara att kommunerna gick ihop om att ta över ägandet och driften av dammen vid Stora Ullen. Det menar Fortum som inte längre har någon nytta av dammen för produktion av vattenkraftsel.

14.10.2020

11.48 CEST

Fortum vill skapa naturligt utlopp i Östra Harasjön, Hagfors

Fortum har gjort en genomgång  av alla sina kraftverksdammar i Sverige. Syftet är att se vilka som inte längre ger ett meningsfullt bidrag till energisystemet. Dammen Östra Harasjön är en av dessa och Fortum har nu lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om utrivning av dammfunktionen –  sjön kommer därmed får en naturlig variation av vattennivån.

07.10.2020

12.02 CEST

Premiär för Sveriges första laxkanon vid Forshaga kraftverk

I måndags den 5 oktober hade fisktransportsystemet Whooshh premiärvisning i Forshaga, Klarälven, den första som tagits i drift någonsin i Sverige. Systemet möjliggör transport av fisk från en plats till en annan på ett sätt som minimerar risk för stress och skador på fisken samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna i Forshaga.

06.10.2020

08.55 CEST

30 procent mer skräp vid årets Älvstädning – ökad hemestring en faktor

Under årets Älvstädning deltog drygt 2600 personer från 105 föreningar längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Tillsammans plockade de upp 30 ton skräp, allt från fimpar till fiskeutrustning, engångsgrillar till en säng. Jämfört med förra året plockade föreningarna upp sju ton mer skräp och det är tydligt att en ökad hemestring lämnat sina spår längs älvarna.  Älvstädningen genomfördes vid tre tillfällen, 22-23 och 29-30 augusti samt ett vårstäd i Dalälven innan vårfloden.

01.10.2020

12.05 CEST

Fortum och MIT samarbetar om små modulära reaktorer

Fortum och MIT (Massachusetts Institute of Technology) har inlett ett 3-årigt samarbete för att skapa en öppen plattform för teknisk-ekonomisk modellering av små, modulära reaktorprojekt (SMR). Förhoppningen är att projektet kommer att leda till större förståelse för SMR-projekt och deras egenskaper.

18.09.2020

07.18 CEST

Nytt fångstrekord – inte sedan 1940-talet har nivåerna av återvandrande vild lax och öring i Klarälven varit så höga

Vid en genomgång av årlig fångststatistik står det nu klart att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som det högsta noterade återvandrande antalet av både vild lax och öring sedan 1940-talet. Genom centralfisket i Forshaga och transporterna av vild klarälvslax och -öring till lekområdena uppströms har Fortum lyckats säkra livscykeln och bevarandet av den vilda laxen och dess unika egenskaper.

24.08.2020

10.30 CEST

Otillbörliga förmåner från leverantörer upptäckta

I somras fick Fortum tips från en extern visselblåsare om misstänkt bedrägeri och mutor inom Fortums Consumer Solutions division. Misstankarna handlar om otillbörliga förmåner från flera svenska telemarketingleverantörer och avsteg från Fortums uppförandekod och regelverk.

18.08.2020

08.39 CEST

Årets Älvstädning startar i Åre och avslutas i Gullspång

För åttonde året i rad ger sig tusentals idrottsungdomar ut för att städa upp längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, genomförs under helgerna 22-23 respektive 29-30 augusti. Startskottet går i Åre och deltar gör även Björn Ferry, Älvstädningens ambassadör. Under de år som Älvstädningen har anordnats så har de deltagande föreningarna tillsammans plockat upp över 200 ton skräp, allt från cyklar och kläder till plast.

31.07.2020

08.01 CEST

Fortum ser över sin ägarandel av Stockholm Exergi

Idag har Fortum informerat Stockholms stad, Stockholm Exergis andre ägare, om att vi beslutat att genomföra en utvärdering av vilka strategiska alternativ som finns för vår 50-procentiga ägarandel. Fortum har samägt nuvarande Stockholm Exergi tillsammans med Stockholm stad sedan 2002. Sedan sex år tillbaka är dock Stockholm Exergi ett självständigt bolag, inte som tidigare en integrerad del av Fortum.

31.07.2020

08.00 CEST

Fortum ser över de strategiska alternativen för sin ägarandel av Stockholm Exergi

Fortum har beslutat sig för att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en eventuell försäljning, för sin 50-procentiga ägarandel av Stockholm Exergi Holding AB (publ). Det sker som en del av bolagets strategi och en kontinuerlig översyn av ägarportföljen. Som en del av processen har Fortum påbörjat diskussioner med Stockholms stad vilka äger den andra halvan av Stockholm Exergi.