Alla nyheter

Datum

Tid

Ämne

26.06.2020

09.12 CEST

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Utan dammen återställs ett mer naturligt sjöutlopp. Och för att bevara den kulturhistoriska kopplingen till Ullshyttan läggs en del av stenmurverket som erosionsskydd i åfåran.

25.06.2020

09.02 CEST

Fortum och Bahnhof i nytt samarbete om virtuellt kraftverk - kan på sikt hjälpa till att hantera Stockholms effektbrist i elnätet

Internetleverantören Bahnhof och Fortum Spring inleder samarbete om det första kommersiella tillämpningen av serverhallar som virtuella kraftverk. På millisekunder kan serverhallen Thule i centrala Stockholm gå över till sina back up-batterier och därmed frigöra effekt som behövs på annat håll i nätet. Denna lösning är extra betydelsefull i dagens situation där det kommer att dröja några år innan överföringskapaciteten in i Stockholm har byggts ut.

24.06.2020

08.12 CEST

Markus Rauramo utnämnd till Fortums vd och koncernchef

· Markus Rauramo utnämnd till vd och koncernchef för Fortum från den 1 juli 2020.  · Transformationen av Fortum, tillsammans med Uniper som strategiskt dotterbolag, kommer att påskyndas, med målsättningen att uppnå en ledande position i den pågående förvandlingen av energisektorn i Europa.  · Rekryteringsprocessen av en ny CFO (Chief Financial Officer) påbörjas omedelbart, Timo Karttinen agerar tillfällig CFO.

17.06.2020

17.05 CEST

09.06.2020

09.00 CEST

Fortum genomför rivningsarbeten vid Oskarshamns och Barsebäcks kärnkraftverk på uppdrag av Uniper Sverige

Fortum har vunnit en upphandling om demontering av turbiner med kringutrustning vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Barsebäck. Uppdraget är en del av Unipers stora avvecklingsprojekt vilket omfattar samtliga fyra reaktorer som ska rivas.

08.06.2020

16.00 CEST

Fortum: Med H1 som ny partner utvecklas kundserviceverksamheten i Arbrå

Fortums kundserviceverksamhet i Arbrå har de senaste åren fått fler kunder utöver Fortum. I syfte att kunna fortsätta utveckla serviceerbjudandet och därmed säkerställa en fortsatt positiv utvecklingen av verksamheten överlåter Fortum nu större delen av kundserviceverksamheten i Arbrå till H1 Communication vilka jobbar med outsourcinglösningar för kundservice, teknisk support, PKI-tjänster och svarsservice i Norden. Affären innebär helhetsansvar för drift, personal och ledning med ett personalövertagande om cirka 160 personer i Arbrå.

29.05.2020

16.42 CEST

Vårflod på sluttampen

Snön i fjällen smälter och tillrinningarna till övre delarna av Dalälven, Klarälven och Ljusnan har ökat sedan förra veckan. Till Västerdalälven kom även ett extra tillskott i form av regn och flödet steg lite snabbare där än i Österdalälven och Klarälven.

14.05.2020

11.13 CEST

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och flödet i älvarna var stigande, men kylan kom sedan tillbaka och redan 1 maj hade flödet minskat igen.

14.05.2020

06.03 CEST

Fortum: Ny strategi stöder framtidens laxfiske i Vänern

En ny strategi ska göra laxfisket i Vänern mer attraktivt och hållbart för framtiden. Strategin innebär bland annat att en helt ny avelsanläggning byggs på land. Det är tillsammans med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, Gammelkroppa Lax AB samt Sveriges lantbruksuniversitet som Fortum har tagit fram en strategi för laxens framtid i Vänern med.

08.05.2020

06.13 CEST

Dammförstärkningar och fjärrstyrning höjer säkerheten vid Lenninge kraftverk

Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket Lenninge, i Bollnäs, Hälsingland. Kraftverket producerar idag 15 GWh/år och kommer nu även kunna styra flera utskovsluckor automatiskt från driftcentralen i Stockholm.

28.04.2020

06.07 CEST

Årets laxsläpp blir digitalt

30 000 lax- och öringar skall som vanligt släppas ut i Stockholms ström, men detta år kommer intresserade att få följa utsättningarna digitalt via en livesändning. Fortum, fastighetsbolaget HEBA och Stockholm Stad sätter gemensamt ut lax och havsöring i Strömmen. På grund av rådande omständigheter inbjuder Fortum alla som vill se evenemanget att logga in istället för att ge sig ut.

27.04.2020

08.31 CEST

Fortum säljer delar av Recharge – målet är att öka utbyggnadstakten av den publika laddinfrastrukturen

Tillsammans med nya samarbetspartnern Infracapital ska Fortum öka utbyggnadstakten av den publika laddinfrastrukturen väsentligt. Recharge är redan idag Nordens största operatör med nära 1300 egna publika laddstationer och med driftsansvar för ytterligare 1400 stationer. 

24.04.2020

11.32 CEST

Vårfloden har startat men trots en ovanlig vinter verkar den bli normal

Värmen har nått både Dalafjällen och Klarälvens tillrinningsområden i Norge. Redan till helgen blir det kallare igen och snösmältningen stannar av och flödet minskat ingen under nästa vecka. För Ljusnans del ser det ungefär likadant ut med normala snömängder kvar i tillrinningsområdena men i den nedre delen är snön redan borta.

22.04.2020

11.23 CEST

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon betydande funktion för Sveriges energiförsörjning, vilket innebär att en utrivning av dammarna skulle medföra fria vandringsvägar för fisk samt främja den lokala biologiska mångfalden utan att hota Sveriges tillgång på koldioxidfri el. Därför ansöker Fortum om en total utrivning av dammarna.

22.04.2020

06.00 CEST

Fortum och Veidekke i nytt hållbarhetssamarbete

Varje år används ca 5,5 miljoner ton sand och grus i betongtillverkning i Sverige, ett material som i många regioner blivit en bristvara. En stor mängd jord- och sandmassor grävs samtidigt också upp och deponeras istället för att återvinnas eller återanvändas i ett cirkulärt flöde. Det har lett till att många deponier redan är fulla eller riskerar bli det inom de närmaste åren. I ett nytt samarbete mellan Veidekke och Fortum Recycling and Waste är målet att 80 % av sand och grus ska utgöras av återvunnet material och därmed i förlängningen minska behovet av natursand och naturgrus.