Alla nyheter

Datum

Tid

Ämne

18.09.2020

07.18 CEST

Nytt fångstrekord – inte sedan 1940-talet har nivåerna av återvandrande vild lax och öring i Klarälven varit så höga

Vid en genomgång av årlig fångststatistik står det nu klart att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som det högsta noterade återvandrande antalet av både vild lax och öring sedan 1940-talet. Genom centralfisket i Forshaga och transporterna av vild klarälvslax och -öring till lekområdena uppströms har Fortum lyckats säkra livscykeln och bevarandet av den vilda laxen och dess unika egenskaper.

24.08.2020

10.30 CEST

Otillbörliga förmåner från leverantörer upptäckta

I somras fick Fortum tips från en extern visselblåsare om misstänkt bedrägeri och mutor inom Fortums Consumer Solutions division. Misstankarna handlar om otillbörliga förmåner från flera svenska telemarketingleverantörer och avsteg från Fortums uppförandekod och regelverk.

18.08.2020

08.39 CEST

Årets Älvstädning startar i Åre och avslutas i Gullspång

För åttonde året i rad ger sig tusentals idrottsungdomar ut för att städa upp längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, genomförs under helgerna 22-23 respektive 29-30 augusti. Startskottet går i Åre och deltar gör även Björn Ferry, Älvstädningens ambassadör. Under de år som Älvstädningen har anordnats så har de deltagande föreningarna tillsammans plockat upp över 200 ton skräp, allt från cyklar och kläder till plast.

31.07.2020

08.01 CEST

Fortum ser över sin ägarandel av Stockholm Exergi

Idag har Fortum informerat Stockholms stad, Stockholm Exergis andre ägare, om att vi beslutat att genomföra en utvärdering av vilka strategiska alternativ som finns för vår 50-procentiga ägarandel. Fortum har samägt nuvarande Stockholm Exergi tillsammans med Stockholm stad sedan 2002. Sedan sex år tillbaka är dock Stockholm Exergi ett självständigt bolag, inte som tidigare en integrerad del av Fortum.

31.07.2020

08.00 CEST

Fortum ser över de strategiska alternativen för sin ägarandel av Stockholm Exergi

Fortum har beslutat sig för att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en eventuell försäljning, för sin 50-procentiga ägarandel av Stockholm Exergi Holding AB (publ). Det sker som en del av bolagets strategi och en kontinuerlig översyn av ägarportföljen. Som en del av processen har Fortum påbörjat diskussioner med Stockholms stad vilka äger den andra halvan av Stockholm Exergi.

26.06.2020

09.12 CEST

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Utan dammen återställs ett mer naturligt sjöutlopp. Och för att bevara den kulturhistoriska kopplingen till Ullshyttan läggs en del av stenmurverket som erosionsskydd i åfåran.

25.06.2020

09.02 CEST

Fortum och Bahnhof i nytt samarbete om virtuellt kraftverk - kan på sikt hjälpa till att hantera Stockholms effektbrist i elnätet

Internetleverantören Bahnhof och Fortum Spring inleder samarbete om det första kommersiella tillämpningen av serverhallar som virtuella kraftverk. På millisekunder kan serverhallen Thule i centrala Stockholm gå över till sina back up-batterier och därmed frigöra effekt som behövs på annat håll i nätet. Denna lösning är extra betydelsefull i dagens situation där det kommer att dröja några år innan överföringskapaciteten in i Stockholm har byggts ut.

24.06.2020

08.12 CEST

Markus Rauramo utnämnd till Fortums vd och koncernchef

· Markus Rauramo utnämnd till vd och koncernchef för Fortum från den 1 juli 2020.  · Transformationen av Fortum, tillsammans med Uniper som strategiskt dotterbolag, kommer att påskyndas, med målsättningen att uppnå en ledande position i den pågående förvandlingen av energisektorn i Europa.  · Rekryteringsprocessen av en ny CFO (Chief Financial Officer) påbörjas omedelbart, Timo Karttinen agerar tillfällig CFO.

17.06.2020

17.05 CEST

09.06.2020

09.00 CEST

Fortum genomför rivningsarbeten vid Oskarshamns och Barsebäcks kärnkraftverk på uppdrag av Uniper Sverige

Fortum har vunnit en upphandling om demontering av turbiner med kringutrustning vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Barsebäck. Uppdraget är en del av Unipers stora avvecklingsprojekt vilket omfattar samtliga fyra reaktorer som ska rivas.

08.06.2020

16.00 CEST

Fortum: Med H1 som ny partner utvecklas kundserviceverksamheten i Arbrå

Fortums kundserviceverksamhet i Arbrå har de senaste åren fått fler kunder utöver Fortum. I syfte att kunna fortsätta utveckla serviceerbjudandet och därmed säkerställa en fortsatt positiv utvecklingen av verksamheten överlåter Fortum nu större delen av kundserviceverksamheten i Arbrå till H1 Communication vilka jobbar med outsourcinglösningar för kundservice, teknisk support, PKI-tjänster och svarsservice i Norden. Affären innebär helhetsansvar för drift, personal och ledning med ett personalövertagande om cirka 160 personer i Arbrå.

29.05.2020

16.42 CEST

Vårflod på sluttampen

Snön i fjällen smälter och tillrinningarna till övre delarna av Dalälven, Klarälven och Ljusnan har ökat sedan förra veckan. Till Västerdalälven kom även ett extra tillskott i form av regn och flödet steg lite snabbare där än i Österdalälven och Klarälven.

14.05.2020

11.13 CEST

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och flödet i älvarna var stigande, men kylan kom sedan tillbaka och redan 1 maj hade flödet minskat igen.

14.05.2020

06.03 CEST

Fortum: Ny strategi stöder framtidens laxfiske i Vänern

En ny strategi ska göra laxfisket i Vänern mer attraktivt och hållbart för framtiden. Strategin innebär bland annat att en helt ny avelsanläggning byggs på land. Det är tillsammans med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, Gammelkroppa Lax AB samt Sveriges lantbruksuniversitet som Fortum har tagit fram en strategi för laxens framtid i Vänern med.

08.05.2020

06.13 CEST

Dammförstärkningar och fjärrstyrning höjer säkerheten vid Lenninge kraftverk

Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket Lenninge, i Bollnäs, Hälsingland. Kraftverket producerar idag 15 GWh/år och kommer nu även kunna styra flera utskovsluckor automatiskt från driftcentralen i Stockholm.