Alla nyheter

Datum Tid Ämne
9.9.2022 08.46 CEST Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade en ändrad vattenreglering so…

8.9.2022 07.40 CEST Fortum investerar i en ny modern fiskavelsanläggning i Gammelkroppa

År 2020 beslutade Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland i samråd med Fortum Sverige AB, Gammelkroppa Lax …

16.8.2022 07.21 CEST Tusentals idrottsungdomar deltar i årets Älvstädning

Totalt deltar cirka 3 000 idrottsungdomar och ledare från 130 idrottsföreningar i årets Älvstädning. Det är tionde…

13.7.2022 14.13 CEST Project Air: Unik svensk satsning på hållbar kemi stöds av EUs innovationsfond

Project Air är ett banbrytande projekt för kemiindustrin som ersätter fossila med återvunna och förnybara råvaror.…

17.5.2022 11.23 CEST Fortum i banbrytande pilotprojekt - målet är nytt material gjort av CO2-utsläppen från avfallsförbränning

Som ett av de första konkreta exemplen i världen producerar Fortum metan från avfallsförbränningsanläggningens kol…

12.5.2022 09.49 CEST Fortum lämnar Ryssland och Europas energikris påverkar alla

Den extraordinära situation som energimarknaden befann sig i under 2021 har, i och med kriget i Ukraina, blivit än mer…

10.5.2022 10.49 CEST Femte upplagan av Fortums miljöredovisning ute

För femte året i rad publicerar Fortum miljöredovisning  för vattenkraften i Sverige. I 2021 års miljöredovisning…

26.4.2022 06.15 CEST Fortum i samarbete med Avesta kommun kring biologisk mångfald

Fler artinventeringar och fler naturvårdsbränningar då Fortum och Avesta kommuns projekt rörande pollinatörer vid A…

22.4.2022 10.00 CEST Vårfloden har startat - men i liten skala

Efter några kalla veckor kom värmen tillbaka under påskhelgen och snösmältningen tog fart igen. Det tar någon veck…

6.4.2022 13.29 CEST Älvstädningen firar tio år i år och i Leksand börjar städningen redan i april

Älvstädningen firar tio år och startar i år extra tidigt när fem föreningar i Leksand börjar städningen läng…

25.3.2022 16.59 CET Vårfloden dröjer

Den senaste veckan har solen värmt ordentligt på dagarna och gett höga temperaturer som får snön att börja smälta…

3.3.2022 12.05 CET Fortum ansöker om att köra Lovisa kärnkraftverk till 2050

Fortum har beslutat att ansöka om förnyat drifttillstånd för båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk fram till u…

3.3.2022 09.47 CET Fortum stoppar nyinvesteringar i Ryssland

Det ryska angreppet på Ukraina saknar helt rättfärdigande och har under den vecka som gått både orsakat stort mäns…

22.2.2022 12.21 CET Fortum investerar i dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lettens pumpkraftverk

Fortum har beslutat att investera i Letaforsdammen i syfte att förbättra säkerheten till gagn också för boende neds…

17.2.2022 12.48 CET Fiskhiss i Mörsil gav nytt öringrekord

Fortum installerade 2002 en fiskhiss vid Mörsils kraftstation i Indalsälven som ett alternativ till den traditionella …

17.2.2022 10.15 CET Borealis tecknar PPA-avtal avseende vindkraftsel med Fortum för sin produktion i finska Borgå

Borealis är en av världens främsta leverantörer av avancerade och cirkulära polyolefinlösningar, ledande i Europa …

3.2.2022 20.31 CET Beskedet om kärnkraftens roll i taxonomin positivt men också en besvikelse

Fortum välkomnar att kärnkraften inkluderas i taxonomin och att kommissionen betonar dess betydelse för klimatomstäl…

1.2.2022 10.38 CET Fortum och Uniper skapar nordisk organisation för vattenkraft och fysisk elhandel

Från och med den 1 februari bedrivs Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska elhandeln i en gemensam org…

1.2.2022 09.00 CET Fortum och Uniper lanserar ett gemensamt team för nordisk vattenkraft och optimering av fysisk elhandel

I december 2020 meddelade Fortum och Uniper om tre strategiska samarbetsområden för att säkerställa en fokuserad och…

19.11.2021 07.25 CET Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön – samtliga i Leksands kommun – har rivits o…