Pressrelease

Ökande flöde i Byälven, Norsälven och Gullspångsälven

29 februari 2024, 15:25

Efter några veckor med både regn och värme har flödet ökat i de Värmländska vattendragen. I slutet av denna vecka kommer mer regn och flödet förväntas öka ytterligare. Flödena blir betydligt lägre än de var under förra sommaren efter ovädret ”Hans”, men Fortum vill ändå uppmärksamma de som påverkas vid höga flöden att vattennivån i många sjöar kommer stiga under helgen. I nästa vecka blir det kallare på nätterna och prognosen visar torrt väder och det leder till sjunkande flöden och nivåer under första veckan i mars.

Klarälven berörs i mindre utsträckning av ökade flöden. Tappningen från magasinen i norra Värmland är låg.