Solkraftsprojekt Alvret

Fortum undersöker möjligheten att etablera en solpark nära Havdhem på södra Gotland. Solparken beräknas årligen kunna producera cirka 150 GWh fossilfri el. Alvret är Fortums första storskaliga solkraftsprojekt i Sverige.

Soligt
Renewable
Förnybar energi

Solpaneler producerar elektricitet genom att omvandla det ständiga flödet av ljusstrålning från solen till el.

Low emissions
Fri från koldioxidutsläpp

Inga skadliga ämnen släpps ut i luften under produktion av el med solpaneler.

Cost efficient
Låga driftskostnader

Solcellernas process, som förvandlar solsken till el, behöver inget bränsle och har låga rörliga kostnader.

Karta över utredningsområdet

Utredningsområdet för solparken är cirka 130 hektar och beräknas årligen kunna producera 150 GWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 30 000 hushåll. Platsen har bra solinstrålning och närhet till en möjlig elanslutning vilket är två av de viktigaste förutsättningarna för en solpark och innebär också minimalt intrång på omgivande mark.

Efter samrådet och de ytterligare utredningar som görs av området kan projektets omfattning och utformning komma att ändras.

Projektprocessen


Planering och projekteringen för solpark Alvret är i ett tidigt skede. Nedan kan du se en bild över de olika steg en solparksetablering går igenom från idé till färdig park. Den gröna rutan markerar var i processen vi befinner oss just nu.

 

Tillståndsprocessen för en solpark i Sverige tar mellan 1–3 år och byggnation beräknas ta cirka ett år. Men det kan dröja ytterligare några år att ta solparken i drift grund av den elnätsutbyggnad som krävs för att kunna ansluta solparken till regionnätet.  När solparken är i drift beräknas den kunna producera el i 35-40 år.

 

Uppdatering 2024-01-24

Den 24 januari 2024 skickade vi in anmälan om samråd för solpark Alvret till länsstyrelsen på Gotland. Vi inväntar nu deras miljöbedömning. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med undersökningar och planering för solparken.

Sedan informationsmötet som Fortum höll i Havdhem i augusti 2023 har det ursprungliga utredningsområdet för solparken utökats med ytterligare en fastighet norrut. Se karta längre upp på webbsidan. 

Kommunikation och kontakt

Vi ser kommunikation och dialog med alla intressenter som berörs av vår verksamhet som mycket viktig. Vi arbetar aktivt med informationsmöten och andra former av kommunikation och uppdaterar denna webbsida regelbundet. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Elin Eriksson

Kommunikationsansvarig
Tel: 072-204 92 93
elin [punktum] eriksson [snabel-a] fortum [punktum] com