Våra värden

Vi vill agera på ett sätt som våra anställda kan vara stolta över. Våra värderingar är en uppsättning övertygelser som:

Ready for the future
Nyfikenhet

Vi ifrågasätter nuvarande förhållanden och har mod att utforska. I den pågående förändringen av energisektorn fortsätter vi att lära oss mer och att samarbeta för att skapa lösningar för en renare värld.

Earth globe
Ansvar

Vi har en stark ansvarskänsla. Vi tar ansvar för både vårt eget arbete och för vår påverkan på samhället omkring oss. Vi skapar hållbara lösningar tillsammans med våra partners. Vi kompromissar aldrig med säkerhet.

Code of conduct
Integritet

Vi tror på transparens. Vi bedriver verksamheten på ett etiskt sätt, så att varje utmaning, framgång och milstolpe syns. Vi har inga dolda agendor, och vi följer vår uppförandekod i både rutiner och i det dagliga arbetet.

Collaboration partners
Respekt

Vi sätter stort värde på varandra, våra kunder och samarbetspartners. Vår framgång är resultatet av en mångsidig och inkluderande företagskultur där alla känner att de har möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.

  • Check Ligger till grund för vår företagskultur
  • Check Är vår kompass när vi utvärderar möjligheter, och vägleder oss när vi fattar beslut
  • Check Hjälper oss att betrakta omvärlden ur Fortums perspektiv

Mångsidigt företag

Fortum har med sina cirka 5000 anställda över hela världen en mångfaldig och inkluderande företagskultur. Vi tror på öppet ledarskap och på att skapa en säker och inspirerande arbetsmiljö och företagskultur som hjälper våra medarbetare att trivas.

Working at fortum

Hur gör vi Fortum till en trygg och inspirerande arbetsplats?

Fortum som arbetsplats

Lediga tjänster

Vi erbjuder många spännande karriärmöjligheter inom olika områden.

Kolla in våra lediga tjänster och ansök nu