Vindkraftsprojekt Sävar

Ivarsboda-Gryssjön (Sävar) är Fortums andra vindkraftsprojekt i Sverige och den tillståndsgivna, men ej ännu byggda, vindkraftsparken är lokaliserad i Robertsfors och Umeå kommuner, Västerbottens län. Vindkraftsparken omfattar upp till 30 vindkraftverk och har i dagsläget en total kapacitet på cirka 150 MW.

Video från vår andra vindkraftspark i Sverige, Solberg

Vindkraftsparken erhöll ett tillstånd 2015, men för att kunna utnyttja områdets fulla potential undersöker vi nu möjligheten att öka vindkraftverkens totalhöjd från 200 meter till som maximalt 270 meter.

Att öka vindkraftverkens totalhöjd innebär att vi kommer att ansöka om ett så kallat ändringstillstånd, vilket ska föregås av ett samråd. På denna hemsida kan ni hitta samrådsunderlag, information om projektet och samrådet, samt kontaktpersoner. 

Sävar karta

 

Karl-Johan Hellblom

Karl-Johan Hellblom

Projektledare, Fortum
Tel: 072-204 28 52
karl-johan [punktum] hellblom [snabel-a] fortum [punktum] com

Wind power

Mer om vindkraft