Pressrelease

Mycket regn i början av mars startade årets vårflod

21 mars 2024, 11:24

Redan i slutet av februari blev det varmt och följdes av riklig nederbörd över Värmland och Dalarna, och därefter har det inträffat kraftigt regn vid två tillfällen. Regn och smältande snö har resulterat i höga flöden i vattendrag, främst i den södra och västra delen av Värmland. I norra Värmland och övre delen av Dalälvens tillrinningsområden har temperaturen varit lägre, vilket resulterade i mer nederbörd i form av snö, och en mindre del av den befintliga snön har smält. 

Enligt den senaste väderprognosen förväntas nya lågtryck med både regn och snö under den närmaste tiden. Mer snö förväntas på högre höjder, medan lägre områden huvudsakligen får regn. Detta innebär fortsatt höga flöden i vattendrag, men fjällfloden dröjer både i Dalälven och Klarälven. 

Vattendragsläget: 

I de övre delarna av Västerdalälven förväntas inga stora förändringar fram till påsk. I nedre delen är flödet högre, men ändå inte tillräckligt högt för att orsaka problem. 

I Österdalälven är nivån i Trängslets magasin mycket låg och flödet i Österdalälven förblir lågt under den närmaste tiden på grund av den kalla temperaturen. 

Nivån i Siljan har inte förändrats mycket den senaste veckan, där tillrinningen har varit lika hög som tappningen. Planen är att sänka nivån när vårfloden startar, men hur snabbt detta sker beror på den kommande tillrinningens omfattning. 

Nivån i Runn är högre än normalt för mitten av mars på grund av det fuktiga vädret de senaste veckorna. Tappningen är hög och planen är att gradvis sänka nivån under de kommande veckorna. Det är den trånga sektionen vid Våbäcksforsen nedströms Lillälvens utflöde som orsakar stigningen i Runn när flödet i Dalälven överstiger 740 m3/s. 

Även i Byälven är vårfloden igång och flödet i vattendragen är högt efter förra veckans regn. I de övre delarna av älven minskar flödet nu, men mer regn är på väg och flödet förväntas vara högt under de kommande veckorna. Fortum ger Arvika kommun löpande information om tappningen till Glafsfjorden från Jössefors och Glava kraft. 

I Norsälven har nivån stigit under mars månad. Det har varit mycket snö, och på högre höjd finns det fortfarande mycket snö kvar. Nivån i reglerade sjöar kan både stiga och falla beroende på hur mycket vårflodsvatten som finns kvar. Som ett exempel stiger nivån i sjön Kymmen nu snabbt efter att tappningen har begränsats enligt bestämmelserna i vattendomen. Nivån i sjön Rottnen sänks eftersom högt tillflöde förväntas från vattendraget Rottnan när snön smälter i området. 

I Gullspångsälven är det högt flöde i Timsälven. Flera sjöar i vattendraget har högre nivåer än under en normal vårflod. Tillflödet minskar nu, vilket kommer resultera i långsamt sjunkande nivåer i sjöarna. Marken är mycket blöt, och mer regn kan snabbt öka flödet och leda till stigande nivåer. 

I Klarälven är magasinet i Höljes nästan helt tömt och kommer hållas lågt tills fjällfloden startar. I den övre delen av Klarälven är flödet lågt och förväntas förbli så de kommande veckorna. Det går inte att säga när starten av fjällfloden kommer att inträffa, eftersom det varierar med över en månad mellan olika år. I den nedre delen av älven är flödet högre, men förväntas inte ändras mycket under den närmaste veckan, troligtvis blir det något lägre flöden. 

Framtiden: I fjällområdena finns det fortfarande mycket snö kvar, vilket gör att förutsättningarna för en högre än normal vårflod i Dalälven och Klarälven är goda. Hur hög vårfloden blir och när den inträffar kan ännu inte avgöras. Förra året började fjällfloden i mitten av april, vilket är vanligt, men sedan följde två mycket kalla veckor och vårfloden kom flera veckor senare än normalt. Mer information om årets vårflod kommer att ges när vi ser hur vädret utvecklas under våren.