Älvstädningen hero

Älvstädningen – Tillsammans för renare älvar

I samarbete med Städa Sverige ordnar Fortum varje sommar Älvstädningen. Då städar vi bort skräp från älvarna och närliggande natur tillsammans med ungdomar från lokala idrottsföreningar. Tack vare älvarna kan vi ha vattenkraft i Sverige: en flexibel och fossilfri energikälla som vi tycker är viktig för en hållbar framtid.

Circular economy
Öka medvetenheten om skräp

När du själv är med och städar bort skräp upptäcker du snabbt att det finns för mycket, både i älvarna och naturen omkring. Det bidrar till att vilja göra rätt med sitt eget skräp.

Society and people
Stärka lokala idrottsföreningar

Alla idrottsföreningar som deltar får en ersättning för sin insats. På så sätt kan vi vara med och främja ungdomsidrotten där våra vattenkraftverk finns.

Hydro power
Mer kunskap om älvarnas kraft

Vattenkraften är en viktig kraftkälla både för Fortum men också Sverige. Idag står den för cirka 40 procent av elproduktionen i Norden och är grunden i vårt elsystem.

Tillsammans i kampen mot skräpet

Idag slängs en skrämmande mängd skräp i Sveriges natur. Det är ett miljöhot som påverkar både djurlivet och miljön negativt. Mycket av skräpet som slängs i naturen, hamnar tillslut i vattendrag och förs ut i havet.

Med ökad kunskap om nedskräpningen och vikten av att återvinna på rätt sätt, tror vi att man blir bättre på att ta hand om miljön. Dessutom väcks engagemang för att förändra situationen – målet är att vi inte ska hitta något skräp alls i naturen.

Årets Älvstädning är 20-21 augusti vid Ljusnan & Indalsälven samt 27-28 augusti vid Klarälven, Dalälven & Gullspångsälven.

Älvstädningen video

I Älvstädningen blir alla vinnare: idrottsföreningar, naturen och älvarna . Se hur det går till i filmen.

Ersättningen går till att göra mer med laget!

Fortum har vattenkraftverk i många av älvarna runt om i landet. Med Älvstädningen får vi möjlighet att göra något bra för naturen tillsammans med ungdomar och vuxna som bor i närheten av älvarna.

Alla idrottsföreningar som är med får en ersättning för sin insats som de kan använda till bland annat nytt material, roliga utflykter eller kick-off med laget. För många föreningar hat det blivit tradition att delta på Älvstädningen, där vi tillsammans tar kampen mot skräpet i naturen!

Björn Ferry

“Ungdomarna lägger grunden till rätt beteende. Förhoppningsvis kommer de själva inte slänga skräp i naturen”

Björn Ferry, OS-medaljör i skidskytte och ambassadör för Älvstädningen

Vattenkraft – grunden i vårt elsystem

Älvarna har varit en del av Sveriges energiproduktion i över 100 år. Vattenkraften är en fossilfri energikälla som dessutom är pålitlig eftersom den går att reglera och lagra.

Vattenkraft utvinns av strömmande vatten som leds via passager och sätter fart på en eller flera vattenturbiner, som är ungefär som en slags propellrar. Då genereras energi med hjälp av en generator och energin omvandlas sedan till el. När vattnet har lämnat turbinen går det tillbaka till älven - och kan användas på nytt för att skapa mer el.

För oss är det viktigt att minsta möjliga påverkan sker i älvarna och att vi sätter in rätt åtgärd på rätt plats. Det är viktigt att ha ett tydligt fokus på att uppnå de önskvärda resultaten i varje unika område.

Om Älvstädningen

252

ton skräp har städats bort

2013

var första städningen

5

älvar

Skräp som hittats under älvstädning

Allt möjligt hittas under Älvstädningen

Att Älvstädningen gör skillnad är tydligt när skräpet ligger på hög efter städuppdraget. Förutom det vanligaste - plastförpackningar - har allt möjligt hittats sedan projektets start: rostiga bildelar, kassaskåp, sillburkar, metallskrot, cyklar, däck - listan är lång. Alldeles för lång, tycker vi. Vårt långsiktiga mål är inga fynd alls. 

Mer om skräpet

Tre ungdomar under Älvstädningen

Föreningarna vinner på Älvstädningen

Alla idrottsföreningar som är med får en ersättning, som de kan använda till nytt material eller roliga utflykter med laget. Läs mer om vad föreningarna gjort efter Älvstädningen!

Föreningsberättelser

Vår partner Städa Sverige är en ideell organisation inom idrotten som har varit aktiv i 30 år

Environmental friendly

Se alla avsnitt av vår utbildningsserie

Har du frågor? Kontakta:

Sofia Steinbock

Kommunkationsspecialist
Tel: +46 760 25 17 28
sofia [punktum] steinbock [snabel-a] fortum [punktum] com