Kraftvärme - effektivare kraftproduktion

Att kombinera värme- och kraftproduktion – kraftvärme – är det mest effektiva bränslebaserade sättet att producera energi. Genom att producera både el och värme maximeras användningen av bränsle, vilket är energieffektivt. Dessutom minskas mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären.

Increased efficiency
Ökad effektivitet

Med kraftvärme ökas effektiviteten av bränsleanvändningen ‒ upp till 90 % av bränslet kan utnyttjas.

Low emissions
Lägre utsläpp

De effektiva kraftvärmeverken minskar utsläpp kraftigt, jämfört med att producera el och värme separat.

Fuel source flexibility
Flexibilitet gällande bränslekälla

Kraftvärmeanläggningarna kan använda olika bränslekällor, t.ex. biomassa och avfall.

Närbild på biomassa

Nya utmaningar

För att våra naturresurser ska räcka till och för att motverka klimatförändringar, är det viktigt att ständigt förbättra resurs- och energieffektiviteten. Att kombinera värme- och kraftproduktion tar itu med båda dessa problem, eftersom över 90 % av bränslets primära energi kan utnyttjas för att producera t.ex fjärrvärme och el.

Användning av biomassa och avfall

När man producerar el och värme tillsätter man koldioxidneutrala bränslen i produktionen, vilket minskar utsläppen avsevärt. Till skillnad från el- och värmeproduktion från en enskild kraftkälla, som naturgas eller kol, minskas koldioxidutsläppen med upp till 40 % när man blandar i biomassa och avfall i kraftvärmeproduktionen.

Möjlighet att göra justeringar

Kraftvärme kan också balansera variationer i el behovet under säsongen. Detta blir ännu viktigare när fler intermittenta kraftkällor, såsom vind och sol, kommer in.

 

Kraftvärme och miljön

Kraftvärmeproduktion baseras på bränsleförbränning, så den viktigaste miljöpåverkan har att göra med rökgasutsläpp. För att motverka detta används rökgasreningsteknik. Dessutom tillsätts koldioxidneutrala bränslen till blandningen, och avancerade förbränningstekniker används för att minska svavelutsläpp och kväveoxider. Aska blir kvar efter processen, men upp till 50 % av askan från fjärrvärme i Europa används av byggnadsindustrin för jordarbeten och för att fylla upp gruvor. 

Här hittar du alla våra kraftverk

Till alla kraftverk (engelska)

Vanliga frågor - Kraftvärme

Vad är kraftvärme?
Chevron down

Kraftvärme maximerar energieffektiviteten genom att producera el och värme från en mångsidig blandning av bränslen i en produktionsanläggning.

Hur fungerar kraftvärme?
Chevron down

Kraftvärmeverk fångar upp och utnyttjar värmen som kommer från anläggningen under elproduktionen, och producerar både värme och el i en och samma process. Dessutom kan den värme som genereras användas för att ge kylning för luftkonditionering under sommarmånaderna. Detta sker genom värmeväxling.

Var producerar Fortum kraftvärme?
Chevron down

Vi har kraftvärmeverk i de nordiska länderna och Polen. De flesta av våra kraftvärmeverk ligger i stadsområden där det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme, och de flesta verken har en ytterligare kondensor som möjliggör ökad elproduktion på sommaren när efterfrågan på värme är låg.