Female Leader Engineer på Fortum

Female Leader Engineer är ett program utformat för att stärka kvinnliga ingenjörer med ledarskapspotential. Det är ett samarbete mellan åtta branschledande svenska industriföretag. Vinnaren av programmet får ett egendesignat traineeprogram med jobbrotation hos tre av företagen under 18 månader.

ElinLuedtke

Fortum är med i programmet och Elin Luedtke som vann FLE 2020 gör nu sin traineeperiod hos oss. Elin Luedtke har en civilingenjörsexamen inom energisystem från Uppsala universitet samt SLU och har även skrivit sitt examensarbete tillsammans med Fortum. Vi har träffat Elin för att höra mer om vad hon får göra hos oss, vad bra ledarskap är och hennes framtidsplaner.

Varför valde du att utbilda dig till ingenjör?

Matte har alltid varit ett av mina roligare ämnen så att plugga naturlinjen i gymnasiet kändes rätt. Det är en bred utbildning med många jobbmöjligheter efteråt. Efter studenten testade jag att läsa en kurs i juridik vilket var kul, men kände att jag saknade matten och problemlösningen med fysik. Jag är uppvuxen nära ett kärnkraftverk, min pappa jobbar inom industrin och min mamma är lärare, så nyfikenheten till att förstå hur saker fungerar rent praktiskt började redan när jag var liten.

För mig kändes det självklart att välja en ingenjörsutbildning. Jag valde inriktningen energi eftersom energi är en fundamental grundsten för ett fungerande samhälle, och därför något som lägger grunden för en positiv samhällsutveckling.

Hur kommer det sig att du valde Fortum som ett av företagen att jobba hos?

Jag skrev mitt exjobb på Fortum, så jag var bekant med bolaget. Företagen som jag kunde välja mellan var Kone, Ericsson, Skanska, SSAB, Stora Enso, Fortum, Sandvik och Scania. Fortum var det företag som var mest energiinriktat och valet kändes självklart med tanke på min utbildning och mitt genuina intresse för energifrågor.

Vad får du göra på Fortum? Kan du berätta om ett projekt som du är delaktig i?

Jag jobbar på TAO (Trading and Asset Optimization) inom Generation. Där är jag involverad i Fortum Spring:s arbete samt ett “proof of concept”-projekt inom NOPT* som undersöker HBV (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning) tillrinningsmodell för dammar. Tillrinning är vattenflöde till en sjö i form av exempelvis snö eller regn. Flödet påverkar nivån i vattenmagasinen och är därför en viktig input vid prissättning när vi säljer el. I projektet undersöker vi om HBV:s tillrinningsmodell är passande för att appliceras på några av de svenska älvarna.

(Nordic Optimisation & Physical Trading)

Du har även skrivit ditt examensarbete på Fortum. Vad handlar det om?

Det var väldigt tekniskt och handlade om tomgångsförluster i transformatorer kopplat till vissa av Fortums vattenkraftverk. Man ville då undersöka besparingen samt den fysikaliska effekten av att en transformator stängs och sätts igång i samband med att aggregatet startar och stannar. Arbetet fokuserade på temperaturvariationen och inkopplingsströmmen. Enligt beräkningarna som jag gjorde med avseende på de två fysiska aspekterna, skulle detta sätt att köra transformatorn på inte påverka dess livslängd. Ekonomiska och energimässiga besparingar skulle därför vara möjliga med detta körsätt. Storleken på den faktiska vinningen berodde dock på hur det specifika vattenkraftverket körs och är internt kopplat, där exempelvis ett kraftverk med stora reglermöjligheter har större besparingspotential.

Hur ser ett bra ledarskap ut enligt dig?

En bra ledare har man förtroende för. En bra ledare “walk the talk”, alltså leder och verkar efter sina egna värderingar. För mig blir personen då både en förebild och en som bygger förtroende genom att båda parterna är mottagliga för varandras input och skapar en tvåvägskommunikation.

Några saker som jag då verkligen har uppskattat under denna tid är, förutom mina trevliga kollegor och bordsgrannar, är att min chef är sjukt bra på att regelbundet göra snabba check-ins för att kolla läget. Det har stärkt mitt förtroende för honom.

­Vilka erfarenheter och kunskaper tar du med dig in i framtiden från denna traineeperiod?

Det finns många gemensamma nämnare på storbolag, men också fler skillnader än vad jag trodde först. Alla företag som jag varit på jobbar för en bättre framtid, men de omsätter det på olika sätt beroende på storlek, kultur och ledarskap. Många av de utmaningar som företagen ställs inför har faktiskt varit gemensamma, trots olika branscher. Ett bra ledarskap blir då extra viktigt.

Förut trodde jag att jag bara kunde jobba på energiföretag på grund av min utbildning, men jag har insett att jag kommer kunna jobba mycket bredare än så om jag vill. För mig är det viktigt att jag tror på företagets vision och att jag får vara med och bidra till företagets gemensamma mål.

Idag är det Internationella kvinnodagen. Har du någon kvinnlig förebild?

Jag har inte en förebild, utan snarare olika förebilder för olika delar av mitt liv. Rent karriärmässigt ser jag upp till individer som framför allt lever och verkar enligt sina värderingar. Absolut inspireras jag också av kvinnor som har tunga ansvar i näringslivet och då framför allt för deras väg dit. Inspirationen kommer kontinuerligt och inte allt för sällan från kvinnliga nätverk, såsom Kraftkvinnorna. Om man skulle omformulera frågan till en person jag väldigt gärna skulle träffa, skulle det vara Astrid Lindgren. Dels för att inspireras, men även för att prata om att behålla barnasinnet, nyfikenhet och våga gå sin egen väg.

Vad gör du på fritiden?

Jag gillar att träna och hänga med polare, precis som vem som helt. Jag har ett mål att springa en hinderbanetävling i Stockholm till våren, så jag kommer behöva fokusera lite mer på träningen framöver. Jag är också med i ett mentorskapsprogram som heter “Klara, Färdiga, Kvinna” som främjar integration av icke-svensketablerade personer i Sverige. Jag är mentor åt en tjej från Pakistan som nyligen fått fast jobb i Sverige. Vi har gått på konserter, läst böcker och haft “go-fika” tillsammans.

Vi önskar Elin stort lycka till på Fortum och i fortsatta karriären.

MartinLindström

"Jämställdhet, inkludering och mångfald ligger högt på Fortums agenda och vill vi konkurrera om framtidens talanger så måste vi utvecklas i detta område för att fortsätta vara relevanta. FLE är en av de plattformar som vi ser passar väl med vårt arbete inom detta område."

Martin Lindström, Head of Nordic Optimisation & Physical Trading

Personer som fikar på Solnakontoret

Livet på Fortum

Våra medar­betare har en aktiv roll i att driva föränd­ringen för en bättre framtid. Vi utvecklar lösningar för ren energi, vår kompetens behövs och det vi gör spelar roll. Det finns otaliga möjlig­heter för dig att utvecklas – lokalt och globalt.

Läs mer