Pressrelease

Snösmältningen i fjällen har startat

02 maj 2024, 14:36

Efter några kalla veckor har värmen kommit och snön som finns kvar har börjat smälta. Smältvattnet ger ökat flöde i både Dalälven och Klarälven. I väderprognosen är det soligt och inget regn de närmaste dagarna och regnet ser ut att hålla sig borta även nästa vecka. Håller den prognosen blir det höga flöden, men för de flesta blir det inte några större problem. Vädret kan som alltid ändra sig snabbt och det innebär att även prognosen för vårfloden kan ändras.

Läget per vattendrag:

I de övre delarna av Västerdalälven stiger flödet snabbt och beräknas kulminera söndag till måndag. Flödet i Lima kraftverk beräknas nå ca 400 m3/s som högst. Kulmen når nedre delen av Västerdalälven några dagar senare och där beräknas flödet bli 550-600 m3/s, vilket är lite lägre än flödet i mitten av april då det var 650 m3/s.

Österdalälven: Nivån i Trängslets magasin är fortfarande låg och det finns gott om plats att ta emot mycket smältvatten. I Rotälven, som rinner in i Österdalälven nedströms Trängslet, ökar flödet och nedströms inflödet i Österdalälven kommer flödet vara ökande fram till början av nästa vecka.

Siljan ligger kvar på en hög nivå sedan de mycket höga tillrinningarna i mitten på april. När inflödet från Österdalälven och Ore älv ökar kommer nivån stiga ca 2 cm per dygn fram till mitten av nästa vecka och därefter ligga still några dagar innan det sakta börjar sjunka tillbaka mot normal nivå.

När flödet i Dalälven under helgen passerar 750 m3/s kommer den naturliga begränsningen vid Våbäcksforsen mellan Lillälvens utlopp i Dalälven och Långshags kraftverk göra att nivån i Runn stiger. Tappningen vid kraftverket bestäms av hur mycket vatten som kan passera vid den trånga sektionen och hur detta görs är bestämt i vattendomen för kraftverket. Nivån i Runn och i Dalälven vid Torsång väntas stiga ca 3 decimeter över normal högsta nivå, vilket är ca 1 dm lägre än nivån var som högst under april.

Flödet från Trysilälven in i Höljesmagasinet ökar nu dag för dag och nivån i magasinet stiger med över 2 meter per dag. Det är drygt 10 m kvar till tappning till högsta tillåtna nivå och ca 5 m kvar till tröskeln de stora utskoven. Under helgen väntas nivån nå upp till luckorna och då ökas tappningen sakta för att till viss del dämpa ut flödestoppen som kommer under nästa vecka.

I Klarälven ökar nu tillrinningen till Höljes och magasinet börjar stiga. Tappningen ökas vecka för vecka. Det är ännu gott om plats att magasinera vatten och tappningen från Höljes kommer inte bli hög den närmaste tiden. Tillrinningen till Klarälven från bäckar och åar ökar också i de övre delarna av älven och sammantaget ger detta snabbt ökande flöde i nedre delen av Klarälven. Flödet förväntas stiga dag för dag fram till helgen och kommer sedan stabiliseras på en hög nivå i början av nästa vecka. Flödet som väntas kommande vecka är mindre än kulmen under en normal vårflod. I nuläget ser det ut som tappningen ifrån Höljes till Klarälven blir som en normal vårflod. Det är ett stort tillrinningsområde och prognosen kommer behöva uppdateras i början av nästa vecka när vi ser hur tillrinningen blir under helgen. I nedre delen av Klarälven kommer vi att se en ökning i vattenflödet vid Höljes under de första dagarna av nästa vecka, men till att börja med kommer det bara att vara en liten ökning.