Vattenkraft – förnybar och fossilfri energi

Vattenkraft är en viktig form av förnybar energi i Sverige och Norden, som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp. Idag står vattenkraft för ungefär 40 % av Sveriges elproduktion och bidrar därmed till en stabil elförsörjning. Fortum äger eller driver 124 vattenkraftverk i Sverige och Finland, som bidrar till omställningen till en förnybar framtid.

Miljö­an­pas­sningar av Sveriges vatten­kraft
Hydro
Low emissions
Inga koldioxidutsläpp

Därmed bidrar denna energikälla till att motverka klimatförändringarna.

Fuel source flexibility
Flexibel och tillförlitlig

Förändringar i andra produktionsformer eller i efterfrågan hanteras genom att reglera vattenkraften.

Renewable
Förnybar energikälla

Vattnet som samlas i dammarna är en del av en oändlig naturlig cykel, där inga andra bränslen behövs.

Se byggpro­cessen för fiskvä­garna i Österdalälven

En innovativ och historisk fiskvand­rings­lösning som gör att siljan­sö­ringen och andra fiskarter har möjlighet att vandra förbi kraft­verken i Österdalälven. 

Se filmen här

Vattenkraften minskar vårt avtryck

En framtid med fossilfri energi innebär att generera elektricitet utan att producera koldioxidutsläpp. Vattenkraft skapar den el som behövs, samtidigt som den är viktig för att minimera vårt koldioxidavtryck, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Den möjliggör mer förnybart

Med vattenkraft är det möjligt att reglera energin när de andra förnybara källorna inte kan producera energi. När kraftbehovet ökar, eller när vind och sol inte kan producera el, krävs mer produktionskapacitet. Eftersom vattenkraftverken ger möjligheten att reglera vattenflödet efter förändringar i produktion eller efterfrågan, erbjuder den en välbehövlig flexibilitet, utan att öka koldioxidutsläpp. Detta innebär att fler förnybara produktionsformer kan byggas ju mer flexibel vattenkraft som finns.

Vattenkraft är tillförlitlig

Vattnet som behövs förvaras i dammar, vilket gör produktionslaget väldigt tillförlitligt. Förutom att det gör elnätet stabilt, håller det även elpriserna stabila.

 

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk

Vatten­kraftens miljöpå­verkan

Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser i atmosfären och är därmed bra ur klimatsynpunkt. Däremot sker en lokal miljöpåverkan som begränsas till vattensystemet. Vårt miljöarbete strävar efter att finna en balans mellan den globala och lokala miljön och vår kraftproduktion.

Läs mer här

Översikt av våra miljöprojekt

Här finns våra miljöåtgärder för klimat och biologisk mångfald i vatten och på land samlade. Både frivilliga och obligatoriska åtgärder inom vår verksamhet för vattenkraft finns inkluderade. 

Läs mer här

Miljöredovisningar för vattenkraften

Från 2017 till 2022 presen­terade vi vårt miljö­arbete inom vatten­kraften i årliga miljö­re­do­vis­ningar. Här finns alla redovisningar samlade och framåt finns en översikt över våra miljöprojekt som uppdateras kontinuerligt under året. 

Läs mer här
Hydro power

Investe­ringar i vatten­kraften

Lär mer
Climate and resources

Vatten­kraft och fiskvandring

Läs mer
Energy production

Så fungerar vattenkraften

Läs mer

Vanliga frågor om vattenkraft

Vad är vattenkraft?
Chevron down

Vattenkraft är en koldioxidfri metod för kraftproduktion. Den använder energin som skapas av vatten som flödar genom ett fördämt vattendrag för att skapa elektricitet.

→ Läs mer här

Hur fungerar vattenkraft?
Chevron down

Vattenkraftverk utnyttjar höjdskillnaden mellan det fördämda vattnet och utloppsområdet för att skapa energi från vattenflödet. Energin från vattnet snurrar en turbin som driver en elektrisk generator. Samma vatten kan sedan användas på nytt i nästa anläggning nedströms.

→ Läs mer här

Var finns vattenkraftverken?
Chevron down

Fortum har 124 vattenkraftverk i Norden. Vattenkraft är dessutom populärt världen runt, i regioner med tillräckligt stora floder och sjöar.

→ Läs mer här

Är vattenkraft säker?
Chevron down

Ja, Fortum arbetar systematiskt med att undersöka, utvärdera, anpassa och säkra vattenkraften för de belastningar som kan tänkas uppstå i dag och i framtiden. De största anläggningarna dimensioneras för att säkert kunna passera vattenflöden med återkomsttider bortom 1 gång per 10 000 år.

→ Läs mer här