Pressrelease

Fortum Recycling & Waste bidrar till PFAS-lösningen – lanserar ny vattenreningstjänst

25 april 2024, 06:35

PFAS är ett stort samhällsproblem och Fortum Recycling & Waste vill vara en del av lösningen. Genom ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete internt kan Fortum nu erbjuda en ny kundanpassad vattenreningstjänst som inte bara hjälper företag som har PFAS-utsläpp via sitt vatten, utan även samhället i stort.

–Vår nya vattenreningstjänst är baserad på en kombination av beprövade tekniker för hantering av förorenat vatten innan PFAS-ämnena tas bort i det slutliga behandlingssteget. Det ger en hög verkningsgrad som är kostnadseffektiv och stabil över tid. Tjänsten kommer att erbjudas industrier och kommuner som brottas med samma problem som vi, säger Karin Willquist, affärsutvecklingsansvarig på Fortum Recycling & Waste.

PFAS finns i många av de vardagsprodukter vi använder i samhället. Hushållsartiklar, matförpackningar, kläder, skor, möbler och impregneringssprayer är några exempel. Det är så spritt att det måste hanteras på flera plan.

PFAS är högfluorerade, svårnedbrytbara ämnen som samlas i natur, människor och djur. Sättet att ta hand om dem är att få ut dem ur kretsloppet och sedan destruera dem. Det är varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt att förbränna all den mängd jord och vatten som är förorenat med PFAS. Det första steget behöver därför vara att fånga upp PFAS så tidigt som möjligt och sedan anrika, helt enkelt öka koncentrationen av PFAS i en begränsad volym som sedan kan destrueras.

–Utmaningen med vattenrening är att den behöver anpassas till det vatten som ska renas, den specifika vattenkvalitén hos behovsägaren. Det kräver erfarenhet och kunskap för att hålla nere kostnaden för en stabil reningsprocess – vilket vi har, säger Karin Willquist.

Komplett PFAS-hantering – och ny vattenreningstjänst
Fortum Recycling & Waste har i sitt pilotprojekt sett reningseffekter på mer än 92 procent för PFAS 24-ämnena och 100 procent för PFOS i förorenat lakvatten. Processen har tagits fram i samarbete med teknikutvecklare och genom egen innovation. En stor fördel är att tekniken endast genererar mycket högkoncentrerade och begränsade restfraktioner som sedan kan skickas till förbränning.

Fortum Recycling & Wastes anläggning i Kumla är en av få i Sverige som kan erbjuda förbränning särskilt anpassad för farligt avfall med godkänd teknik för destruering av POP-PFAS-ämnen enligt POPs-förordningen. Fortums ambition är att kunna erbjuda en helhetslösning med teknikanpassning till kundens aktuella vatten, expertkunskap, drift, uppföljning genom egen PFAS-analysutrustning samt infrastruktur för hantering av farligt avfall.

–Vi är inte fullärda när det gäller PFAS, men vi vet att vi vill och kan bidra till lösningen med vår långa erfarenhet av komplexa vatten och vår godkända farligt avfall-förbränning. Den nya tjänsten kan även användas för att rena vatten från läkemedel och mikroplaster samt för polering av vatten med komplexa tungmetaller, avslutar Karin Willquist.

Om PFAS
Kunskapen om PFAS växer, men redan idag finns bevis från djurförsök på effekter på lever, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvar och fortplantning. PFAS sprids till miljön under hela livscykeln, från produktion till användning och i avfallsledet. Så länge PFAS tillverkas och används kommer ämnena samlas i miljön och mängden öka över tid. Därmed bör alla PFAS-ämnen fasas ut ur samhället och destrueras. (Källa: Kemikalieinspektionen)

Om Fortum Recycling & Waste
Fortum Recycling & Waste tänker nytt när det gäller återvinning och går före för att revolutionera återvinningen av material. Att lösa problem är en del av vårt DNA och vår mission är att avlägsna farliga ämnen från kretsloppet och omvandla avfallsströmmar till nya viktiga hållbara råmaterial. Vår roll är att hitta nödvändiga lösningar på våra kunders miljö- och avfallsutmaningar för att möjliggöra cirkulation av material.