Kärnkraft - fossilfri energi

Kärnkraft spelar en viktig roll för energiförsörjningen. Som en tillförlitlig, fossilfri energikälla bidrar kärnkraft till att tillgodose dagens och morgondagens ökande elbehov, samtidigt som den motverkar klimatförändringarna. Under sin livstid har kärnkraften tillsammans med vattenkraften minst koldioxidavtryck av alla fossilfria kraftslag.

Press meddelande 17.10.2022

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland
Kvinnor tittar ut genom fönster på kärnkraftverk
Low emissions
Fri från koldioxidutsläpp

Kärnkraft producerar elektricitet utan koldioxidutsläpp.

Safety
Stabil och tillförlitlig

Våra kärnkraftverk förhindrar elbrist genom att tillhandahålla en jämn och stabil elleverans.

Business ethics
Beprövad säkerhet

Flerfaldiga barriärer, redundans och omfattade utbildning gör att kärnkraften är säker.

Vår kärnkraftsproduktion i siffror

3.2

kapacitet för kärnkraftsproduktion (GW)

24.8

producerad kärnkraft (TWh)

53 %

andel av Fortums totala kraftproduktion

Världen förändras

Klimatförändringar och övergången till ett energisystem med låga koldioxidutsläpp innebär att utsläppsfri och tillförlitlig kraftproduktion blir viktigare än någonsin. Som ett av de kraftslag med lägst totala koldioxidutsläpp. Utgör kärnkraft en viktig del av vår strategi för en framtid med ren energi.

Kärnkraft - alltid på

En stabil energikälla är avgörande inte minst under perioder av ökad energianvändning. Till skillnad från många andra fossilfria produktionsmetoder är kärnkraften inte väderberoende utan el kan produceras i en jämn och hög takt.

40 år av säkerhet

Kärnkraft är baserat på multipla barriärer och parallella säkerhetsåtgärder. Kontinuerligt underhåll och modernisering samt utbildning av personalen som arbetar med kärnkraft garanterar en drift i linje med nuvarande standarder och den starka säkerhetskultur som råder på Fortum.

 

Kärnkraft och miljön

Den största miljöpåverkan från kärnkraften uppstår under arbetet med att bygga anläggningen, uranbrytning/tillverkning av  bränsle samt genom den termiska belastningen från kylvattnet som släpps ut i havet under driften. Kärnkraft är ett effektivt sätt att producera elektricitet med minimal påverkan på miljön. Vid en granskning av hela produktionens livscykel är klimatpåverkan från kärnkraft på samma nivå som vattenkraften och lägre än den för vindkraft och solkraft.

Fortum inleder en miljökonsekvensbedömning gällande Lovisa kärnkraftverk

Fortum har inlett ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Lovisa kärnkraftverk. I MKB-förfarandet bedöms miljökonsekvenserna av en eventuell fortsatt drift av kraftverket, alternativt avveckling, och av en slutförvarsanläggning för låg- och medelaktivt avfall. Läs mer>>

Business ethics

Säkerhet

Vår säkerhetsexpertis är internationellt erkänd (engelska)

Hazardous waste and detoxification

Sluthantering av kärnavfall

Vi är ett av de ledande företagen i världen när det gäller sluthantering av kärnavfall (engelska)

Här hittar du alla våra kraftverk

Till alla kraftverk (engelska)

Vanliga frågor – Kärnkraft

Vad är kärnkraft?
Chevron down

Kärnkraftsproduktion är en metod för energiproduktion som använder värme från en kärnreaktion mellan atomer för att skapa ånga under högt tryck. Ett kärnkraftverk fungerar likt ett konventionellt kraftverk, men istället för att bränna kol, naturgas eller torv så använder kärnkraftverk uran som energikälla.

Hur fungerar kärnkraft?
Chevron down

Ett kärnkraftverk använder värme från ett kärnreaktion för att skapa högtrycksånga som passerar genom en turbin, vilket genererar elektricitet. Lättvattenreaktorer, såsom tryckvattenreaktorerna som finns på Fortums finska kärnkraftverk Loviisa, använder anrikat uran som bränsle.

Vad används kärnkraft till?
Chevron down

Den används främst för att producera elektricitet, men värmen som genereras av kärnreaktionen kan också användas för att skapa värme som kan användas som fjärrvärme.

Är kärnkraft säker?
Chevron down

Kärnkraftssäkerhet är baserat på multipla barriärer och parallella säkerhetsåtgärder. Kontinuerlig underhåll och modernisering samt utbildning av personalen garanterar en drift i linje med nuvarande standarder och den starka säkerhetskultur som råder på Fortum.

Lättvattenreaktorer, såsom tryckvattenreaktorerna som finns på Fortums finska kärnkraftverk Loviisa, är enkla och stabila vad gäller deras grundläggande egenskaper. Deras naturliga säkerhetsegenskaper, som är baserade på fysisk feedback som bestämmer ökningen av energitillförseln, tillsammans med den enkla designen av reaktorerna gör det omöjligt för en okontrollerbar ökning av effekt att ske. Lättvattenreaktorer är väldigt lämpliga för energiproduktion, och de har bevisats vara säkra och tillförlitliga, vilket förklarar deras popularitet. Av denna anledning har man valt främst att fokusera på att fortsätta utveckla och bygga nya kärnkraftverk på teknologi baserat på lättvattenreaktorer.