Våra miljöredovisningar

Från 2017 till 2022 presen­terade vi vårt miljö­arbete inom vatten­kraften i årliga miljö­re­do­vis­ningar. Här finns alla redovisningar samlade och framåt finns en karta över våra miljöprojekt som uppdateras kontinuerligt under året. 

Karta över våra miljöprojekt

Miljöredovisning för Fortums vattenkraft 2022

Miljöredovisningen 2022 innehåller bland annat långsiktiga naturvårdsplaner för att gynna biologisk mångfald på landytor, minskning av koldioxidutsläpp vid kraftverksrenoveringar och konkreta lösningar för att underlätta fiskens vandring.

Läs mer

Miljöredovisning för Fortums vattenkraft 2021

I 2021 års miljö­re­do­visning får läsaren insyn i Fortums miljö­arbete vid våra vatten­kraftverk och det strate­giska arbetet med ompröv­ningarna av vatten­kraften.

Läs mer

Miljöredovisning för Fortums vattenkraft 2020

Ta reda på mer om Fortums förbättrande skydd mot oljeläckage från turbinerna på vattenkraftverket Dönje i Ljusnan. Ta en titt på hur det gick till när fisken transporterades med Whooshh. I miljöredovisningen nämns även ett biologiskt mångfaldsarbete för att bryta de negativa trenderna för många arter. 

Läs mer

Miljöredovisning för Fortums vattenkraft 2019

Tredje upplagan av miljöredovisningen är ute nu. Vill du få svar på vad Fishheart är för något? Eller undrar hur vi jobbar med restaureringsåtgärderna för strömvattenhabitat i Bollnäsströmmarna? Kanske undrar du vart vi har öppnat det nya klimatanpassade kompensationsodling av lax och öring? I årets Upplaga kan du få svar på alla dessa frågor och många fler.

Läs mer

Miljöredovisning för Fortums vattenkraft 2018

Hur viktig tror vi att vattenkraften kommer bli för framtidens energisystem? Hur många fiskar sätter vi ut årligen? Vad påverkar rivning av en damm? Få reda på det och mycket mer i årets miljöredovisning.

Läs mer

Miljöredovisning för Fortums vattenkraft 2017

Förra året var det premiär för vår första miljöredovisning. Här berättar vi om vår verksamhet i Sverige och i Finland, våra älvstrategier och vilka miljöförbättrande åtgärder vi gör vid våra kraftverk för att öka produktionen.

Läs mer

Start för omprövning av vattenkraften

Hösten 2019 lämnade tre centrala myndigheter ett förslag på plan, nationell plan för omprövning av vattenkraft, till regeringen för beslut. Planen beskriver hur Sveriges vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor. Syftet är att den ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Läs mer här.
Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här