Pressrelease

Nu ökar vattenflödet i Dalälven och Klarälven.

10 april 2024, 09:15

Regn och snösmältning ger nu snabbt ökande flöden. Det är mer snö än normalt i de övre delarna av vattendragen och därmed en förhöjd risk för att vårflödet blir högt. Där det återkommande blir översvämningar är det klokt att förbereda sig på höga vattennivåer under våren. Väderprognosen, som flödesprognosen bygger på, är blöt och varm de första dagarna och därefter blir det kallare vilket gör att flödet planar ut under nästa vecka.

Läget per vattendrag:

I de övre delarna av Västerdalälven stiger flödet snabbt fram till helgen då flödet kulminerar innan kylan får flödet att minska under början av nästa vecka. Flödet i den övre delen av Västerdalälven förväntas inte bli så högt att det blir problem.

I Österdalälven är nivån i Trängslets magasin låg och magasinet kommer börja fyllas under nästa vecka. Tappningen från Trängslet kommer vara låg de närmaste veckorna. Rotälven, som rinner in i Österdalälven nedströms Trängslet, kommer att få ökat flöde och det ger ett ökande flöde i Österdalälven ned mot inflödet i Siljan. Flödet beräknas bli inom det som är normalt för vårfloden.

Avslutningen av mars var varm och blöt, vilket gav högre tillrinning till Siljan än normalt, och Siljan nu stiger till ytterligare. Det är ännu långt kvar till dämningsgränsen och Siljan förväntas inte fyllas under de närmaste veckorna, men nivån kommer att vara högre än normalt för mitten av april.

Tappningen i Långhags kraftverk nedströms Runns utlopp är mycket högre än normalt. Nivån i Runn är högre än normalt, men eftersom tappningen redan är hög kommer detta inte öka risken för högre nivåer i sjön senare. Den risken är helt beroende på flödet i Dalälven där den trånga sektionen nedströms Lillälvens utlopp i Dalälven styr. Runns nivå förväntas inte stiga över normal dämningsgräns under den närmaste veckan.

I Klarälven ökar nu tillrinningen till Höljes och magasinet börjar stiga. Tappningen ökas vecka för vecka. Det är ännu gott om plats att magasinera vatten och tappningen från Höljes kommer inte bli hög den närmaste tiden. Tillrinningen till Klarälven från bäckar och åar ökar också i de övre delarna av älven och sammantaget ger detta snabbt ökande flöde i nedre delen av Klarälven. Flödet förväntas stiga dag för dag fram till helgen och kommer sedan att stabiliseras på en hög nivå i början av nästa vecka. Flödet som väntas kommande vecka är mindre än kulmen under en normal vårflod.

Veckorna framåt: I både Dalälvens och Klarälvens fjällområden är en stor del av snön kvar även efter denna veckas avsmältning. De högsta flödena förväntas ligga framför och det är en förhöjd risk att vårfloden blir större än normalt. När vattenflödet kulminerar i de olika delarna av vattendragen är inte möjligt att avgöra i nuläget och Fortum följer löpande väderprognoser och gör nya prognoser regelbundet. Ny information kommer om förutsättningarna för nästa vecka förändras eller när snösmältningen åter tar fart efter nästa veckas förväntade kyla.