Livet på Fortum

Våra medarbetare har en aktiv roll i att driva förändringen för en bättre framtid. Vi utvecklar lösningar för ren energi, vår kompetens behövs och det vi gör spelar roll. Det finns otaliga möjligheter för dig att utvecklas – lokalt och globalt.

Förmåner på Fortum

Vår kultur hjälper dig att lyckas

Öppet ledarskap är en viktig del av vår företagskultur. Det är en modell som ger våra medarbetare de verktyg och det förtroende som behövs för att aktivt utveckla energisektorn. Centralt är det stödjande förhållningssättet baserat på individuella styrkor och kompetenser. Genom att lita på människor och ta hand om deras välmående kan vi förvänta oss ännu bättre resultat. Vi tror på varandra, vi vill det bästa för varandra och vi förväntar oss det bästa av varandra!

Läs mer om öppet ledarskap här.

Vi investerar i ditt välmående

Som medarbetare har du generösa hälsoförmåner. Ett holistiskt förhållningssätt till välmående är en del av vår kultur och det synliggörs bland annat genom vårt globala Energise Your Day-program. Målet med programmet är att öka medvetenheten om hälsa och välmående och att göra alla våra medarbetare medvetna om och utveckla sitt eget välbefinnande. Genom samarbetet med Hintsa Performance har våra medarbetare tillgång till ett brett utbud av tjänster, så som personlig coachning och workshops inriktade på mental och fysisk hälsa.

Flexibiliteten är här för att stanna

Vi erbjuder en flexibel arbetsplats. Kombinationen av distansarbete och kontors-/påplatsarbete passar många av våra medarbetare som arbetar i kontorsmiljö. Våra team har flexibiliteten att hitta de mest optimala lösningarna för att säkerställa hög prestationsförmåga, professionell utveckling och personligt välbefinnande. För oss är det viktigt att alla våra medarbetare känner sig inkluderade, oavsett var de utför sitt arbete. Med möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider får du mer tid att fokusera på dig själv och de människor som betyder mest.

Lär dig mer om vår modell för hybridarbete (på engelska)

Utveckling på dina villkor

Det är du som sätter riktningen för din egen utveckling – och vi stöttar dig på resan. Som medarbetare har du flertalet utbildningar tillgängliga inom olika områden. Vi testar nya möjligheter att använda teknik för att utveckla lärandeupplevelsen ytterligare, till exempel genom nanolärande. Fortum Business Talks är öppna evenemang för alla medarbetare som vill veta mer om aktuella verksamhetsrelaterade ämnen. Vi främjar aktivt jobbrotation och tillfälliga uppdrag som ett sätt för professionell utveckling och för att bredda våra medarbetares kunskaper. Våra ledarskaps- och coachningsprogram riktar sig till olika medarbetare. Ett exempel är Navigator, vårt utvecklingsprogram för framtida ledare.

Working at fortum

Var med och ge kraft åt en mer hållbar värld

Karriär på Fortum