Vattenkraftens miljöpåverkan

Vatten­kraften är fossilfri och spelar en stor roll för Sveriges mål att 2040 ha 100 procent förnybar elpro­duktion. Vattenkraft skapar den el som behövs, samtidigt som den är viktig för att minimera vårt koldioxidavtryck. Däremot sker lokal miljöpåverkan. Vårt miljöarbete inom vattenkraften strävar efter att finna en balans mellan vår kraftproduktion och den globala och lokala miljön.

Översikt av våra miljöprojekt
hydro
Low emissions
Inga koldioxidutsläpp

Därmed bidrar denna energikälla till att motverka klimat­för­änd­ringarna.

Fuel source flexibility
Flexibel och tillför­litlig

Föränd­ringar i andra produk­tions­former eller i efter­frågan hanteras genom att reglera vatten­kraften.

Electricity
Förnybar energikälla

Vattnet som samlas i dammarna är en del av en oändlig naturlig cykel, där inga andra bränslen behövs.

Konkreta åtgärder på rätt plats

Fortum har som mål att minska sin miljö- och klimatpåverkan, och samtidigt säkerställa att samhället fungerar genom att producera el. Vi arbetar ständigt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Då varje plats är unik krävs bedömningar av de lokala förutsättningarna.

Miljö­arbete inom vatten­kraft

På Fortum arbetar vi med vatten­kraftens miljöpå­verkan och bevakar ständigt hur vatten­miljön förändras, i olika miljöprojekt vid eller i närheten av våra vatten­kraftverk. För oss är det viktigt att minsta möjliga påverkan sker i älvarna och att vi sätter in rätt åtgärd på rätt plats.

Läs mer

Miljöredovisning för Fortums vattenkraft 2022

Miljöredovisningen 2022 innehåller bland annat långsiktiga naturvårdsplaner för att gynna biologisk mångfald på landytor, minskning av koldioxidutsläpp vid kraftverksrenoveringar och konkreta lösningar för att underlätta fiskens vandring.

Läs mer

Olika fiskvandringslösningar

Det behövs olika lösningar för olika utmaningar när det kommer till fiskvandringslösningar. För att beskriva frågans komplexitet presenterar vi här olika sorters fiskevårdsåtgärder, varav Fortum använt eller använder flera. 

 

Läs mer här
Hydro power

Mer om vattenkraft

Vatten­kraft – förnybar och fossilfri energi i Sverige och Norden

Läs mer om vattenkraft