Pressrelease

Fortum moderniserar 110 åriga vattenkraftverket Malta

17 april 2024, 07:30

Som en del i arbetet att säkra och öka produktionen av fossilfri energi har Fortum beslutat om en omfattande modernisering av Malta kraftverk. Investeringen i vattenkraftverket i Uvån, i Hagfors kommun, uppgår till 250 miljoner kronor.

Malta kraftverk var den första anläggningen i Uvån och har varit i drift sedan 1914. Det byggdes för att säkerställa elförsörjningen till Hagfors. Kraftverket har idag en avgörande roll i att producera fossilfri energi till svenska hushåll och industrier i området. Genom Fortums investering förbättras kraftverkets livslängd och effektivitet vilket säkrar en fortsatt leverans av pålitlig och hållbar elproduktion i 50 år framöver. Årsproduktionen kommer öka med 5 GWh till 33 GWh per år vilket motsvarar 1650 eluppvärmda villor.

Investeringen innebär en omfattande modernisering av anläggningen. Syftet med en uppdaterad och effektiviserad infrastruktur är att Malta kraftverk bättre ska kunna integreras och bidra till att reglera energiförsörjningen i ett system med en ökande andel väderberoende energi. På så vis bidrar kraftverket än mer till tillförlitlighet och kraft i Sveriges energisystem.  

”Genom att investera i kraftverket ser vi till att det ligger i linje med de senaste tekniska standarderna. Det gör inte bara underhållet enklare genom tillgängligheten av reservdelar, utan säkerställer också anläggningens kapacitet att effektivt leverera kraft i framtiden. Denna satsning är en del i Fortums arbete för att bidra till att stärka den fossilfria energiproduktionen i Sverige” säger Erik Rhodiner, projektledare Fortum vattenkraft.

Arbetet planeras påbörjas under våren 2024 och beräknas vara färdigt hösten 2026.