Vätgas möjliggör ett koldioxidneutralt samhälle

Vätgas har en central roll i EU:s målsättning att uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Vi på Fortum vill driva på övergången till vätgasekonomi i Norden. Förutsättningarna för detta är goda eftersom vi är en av Nordens största producenter av fossilfri el. I våra strategiska prioriteringar driver vi på utfasningen av fossila bränslen i industrin, med fossilfri vätgas som ett centralt element. Vi utforskar och kartlägger aktivt olika vätgaskoncept och affärsmöjligheter för att kunna erbjuda våra kunder lämpliga och anpassade lösningar.

Nordisk natur

Rena samhällen med vätgas

Vätgas framställd med fossilfri el har potential att ersätta fossila bränslen och råvaror inom flera segment, från stål- till gödselindustrin. Vätgasens kemiska egenskaper ger den många användningsområden: Vätgasen fungerar bland annat som energibärare i sig, som ersättare av fossilt kol vid tillverkningen av järn och stål till hållbara bränslen.

Vätgas är en mycket konkurrenskraftig metod för att minska koldioxidutsläppen där direkt elektrifiering inte är möjlig. Medan elektrifiering är avgörande inom exempelvis personbilssektorn, kan vätgasen möjliggöra koldioxidrelaterad utsläppsminskning inom bland annat sjöfart, luftfart och tung fordonstrafik. All fossilfri vätgas bidrar till att nå våra klimatmål och ett utsläppsfritt samhälle.

Vätgas behövs också för att minska energisektorns koldioxidutsläpp. Vätgasen förväntas stegvis ersätta naturgasen och andra fossila bränslen samt erbjuda avgörande flexibilitet i elsystem med stor produktionsvariation.

När elpriset är lågt kan en del av vindkraften användas för produktion och lagring av vätgas för senare behov. På så vis kan vätgasen fungera som energireserv och därigenom som en värdefull resurs i ett balanserat elsystem.

Fortum som partner för omställningen i ditt företag

Fortums målsättning är att vara en central aktör inom vätgasekonomin. Vi strävar efter att utveckla och erbjuda våra kunder lättillgängliga, intelligenta och konkurrenskraftiga lösningar för att fasa ut koldioxidututsläppen. Vi för en aktiv dialog med industriföretagen och vi har flera projekt och forskningsprogram under utveckling.

På Fortum kombinerar vi vår erfarenhet från fossilfri elproduktion, fjärrvärmeproduktion och cirkulär ekonomi med olika elektrolyskoncept i syfte att erbjuda våra kunder behovsanpassade och hållbara koldioxidneutrala lösningar.

Vi utvecklar och erbjuder anpassade lösningar för framförallt fyra branscher:

  • Järn och stål
  • Cellulosa och papper
  • Kemi och industri
  • Bränsle och transport

Vill du veta mer om våra lösningar?

Kontakta vårt team