En hållbar värld händer inte bara. Vi skapar den.

Alla har en roll i klimatomställningen: energiföretag som Fortum ligger i framkant för att driva på utvecklingen, beslutsfattare som skapar regelverken och konsumenter som ställer krav och över tid förändrar sina beteenden. Men det som är själva grunden är den energi vi använder. Omställningen från fossil till fossilfri energi är nödvändig för att kunna motverka klimatförändringarna. Sverige har under decennier var ett av de ledande länderna i världen med ett fossilfritt energisystem långt innan klimatet blev en fråga. Nu står vi inför nästa steg, att även ersätta de fossila bränslena i andra sektorer, som stål- och kemiindustrin och transporter till sjöss, i luften och på land.

I energidebatten är ofta klimatet i fokus, men det finns också andra aspekter vi måste ta hänsyn till. Ja, energin ska vara miljömässigt hållbar, men den måste också vara konkurrenskraftig ekonomiskt och finnas i tillräckliga mängder när den behövs. Det här är vad vi kallar energitrilemmat. Och det löser vi genom ett välbalanserat, flexibelt och fossilfritt energisystem för alla – idag och i framtiden.

För en hållbar värld händer inte bara, vi skapar den. Här berättar vi hur.