Blogg

Elens dag

20 januari 2023, 09:57

Elens dag - energieffektivisering

Fram till för några år sedan var elen något vi tog för givet trots att den i princip alltid är närvarande i vår vardag. Nu tänker många på elen, eller snarare elpriset, nästan varje dag. Då är det lätt att glömma bort allt det som elen gör möjligt, inte minst omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Elens dag den 23 januari har i år temat energieffektivisering och även om vi just nu kanske tänker på det som ett sätt att få ned elräkningen så är energieffektivisering en mätare på samhällets tekniska utveckling och vårt fokus på att hushålla med resurser. För även om elen är det som ger kraft åt omställningen så är frågan hur vi använder den viktig.

Hur funkar det då i större skala?

Energieffektivisering är liksom elen i sig ständigt närvarande runtomkring oss. I stora drag innebär det att använda smartare lösningar, att få ut mer nytta av samma mängd energi. Det kan göras på flera olika sätt, bland annat genom teknik, att modernisera och förbättra fordon eller maskiner, använda andra eller mindre material mm. Eller skapa nya effektivare produktionsprocesser.

Det är viktigt att komma ihåg att energieffektivisering inte är samma sak som minskad elanvändning. Inte minst i ljuset av elektrifieringen av industrin vi vet att det kommer att krävas mer el i framtiden för att ersätta fossila bränslen i olika processer. Också när det kommer till transportindustrin, så kommer elanvändningen öka. Däremot så är exempelvis omvandlingsförlusterna i en elmotor mycket mindre än i en förbränningsmotor där en stor del av energin omvandlas till värme. Så energieffektivisering och ökad elanvändning är två olika sidor av samma mynt. Ett annat bra exempel på energieffektivisering är när en matbutik byter ut sina kyl och frysar till mer moderna, effektivare sådana.

Varför är det viktigt?

En avgörande faktor för att klara av klimatomställningen är mer el, betydligt mycket mer än vad vi använder idag. Många av de nya innovativa teknikerna förutsätter en ökad tillgång till fossilfri el. Och även om det kommer krävas mer el, så kommer arbetet med att ständigt effektivisera elanvändningen, alltså öka nyttan av energin, ske parallellt.

Sverige har som mål att uppnå 50 procent effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 och fram till 2021 har vi hittills uppfyllt 29 procent. Så 50 procent ska vi klara!

Grattis på din dag elen, vi gillar dig!

 

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

  • Följ och jämför din elanvändning
  • Se och betala fakturor
  • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
  • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in