Blogg

Nio saker du borde veta om vindkraft

13 februari 2023, 10:20 Reading time: 2 minutes

Kalax vindkraftpark

Visste du att vindkraftsproduktionen skulle kunna fyrdubblas till 2040 utan att det behövs fler vindkraftverk än idag? Läs mer om det och andra intressanta fakta om vindkraft här.
 

1. Det totala antalet vindkraftverk som finns i Sverige idag tar upp en knapp procent av landets yta. En driftsatt vindkraftspark omfattas av allemansrätten och det är fritt att röra sig i och omkring området, med ansvar och hänsyn för natur- och djurliv samt markägare och andra människor.
 

2. Den tekniska utvecklingen har lett till att vindkraftverken blir allt större och effektivare, vilket ökar produktionen i varje vindkraftverk. Vindkraftsproduktionen i Sverige skulle därmed kunna fyrdubblas till 2040 utan att det behövs fler vindkraftverk än vi har idag, det vill säga ungefär 4 000 - 5 000 stycken.
 

3. Enligt en studie som Sifo publicerade 2022 vill en majoritet av svenska folket att den egna kommunen ska bidra till vindkraftens utbyggnad. En studie av SOM-institutet visar att nästan 8 av 10 av de tillfrågade vill att det ska satsas mer än i dag eller ungefär som i dag på vindkraft.
 

4. Vindkraften har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala. Den vindkraft som byggs ut de närmaste åren medför därmed lägre elpriser i alla Sveriges fyra elområden. I ett balanserat system betyder det att vindkraften bidrar till att kostnaden för kraftsystemet blir lägre.
 

5. Det blåser som mest i Sverige under de kalla månaderna, oktober till mars. Dessutom har kall luft högre densitet och energiinnehåll än varm luft, vilket innebär att man kan få ut mer energi ur samma luftvolym. Majoriteten av all vindkraftsproduktion i Sverige sker därför under vinterhalvåret, när elbehovet är som störst.
 

6. Vindkraft som byggs idag är inte beroende av ekonomiskt stöd. Tidigare har förnybar kraft fått ekonomiskt stöd via elcertifikatsystemet, ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.  I december 2021 avslutades systemet och vindkraftparker byggs nu utan ekonomiskt stöd.
 

7. Utbyggnaden av vindkraft kan fyrdubblas utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom. Utöver det medverkar vindkraften, tillsammans med övriga fossilfria kraftslag, till att minska klimatförändringarna som är ett av de allra största hoten mot den biologiska mångfalden.
 

8. För att rotorbladen på vindkraftverket ska sättas i rörelse och börja producera el behöver det blåsa minst 3-4 sekundmeter. Vindkraftverk producerar el, i varierande grad, under cirka 90 procent av årets timmar.
 

9. Ett enda snurrat varv på ett vindkraftverk genererar el som räcker till att driva en elbil nästan 6 mil.Källor: Svensk vindenergi, SMHI, Energiforsk, Energimyndigheten

 

Vinden värmer stugorna i vinter

Att det blåser bra är natur­ligtvis den vikti­gaste förut­sätt­ningen för vindkraft. Men när på året blåser det egent­ligen som mest och hur hjälper vindkraften och vatten­kraften varandra i energi­sy­stemet?

Läs mer

En tallriks­modell för elsystemet

Precis som kroppen behöver en balan­serad kost behöver elsystemet en balans av olika kraftslag, med olika förmågor, för att fungera optimalt. 

Läs mer