Blogg

Vinden värmer stugorna i vinter

10 januari 2023, 14:09 Lästid: 3 minuter

Att det blåser bra är naturligtvis den viktigaste förutsättningen för vindkraft. Men när på året blåser det egentligen som mest och hur hjälper vindkraften och vattenkraften varandra i energisystemet?

För att ett vindkraftverks rotorblad ska komma i rörelse och producera el krävs en vindhastighet på minst 3-4 sekundmeter. När vindhastigheten når 12-14 sekundmeter producerar vindkraftverken på full effekt. Hur mycket det blåser varierar över året, men generellt blåser det som mest i Sverige under de kalla månaderna, oktober till mars. Den minst blåsiga perioden är mellan maj och augusti.

– När elkonsumtionen är som störst, det vill säga under vinterhalvåret, är förutsättningarna för vindkraft extra bra. Vindkraften producerar alltså generellt som bäst när vi behöver den som mest, säger Karl-Johan Hellblom, projektutvecklare på Fortum.

Ungefär 60 procent av all vindkraftsproduktion i Sverige sker under vinterhalvåret. Utöver starkare vind är en annan bidragande faktor till den ökande vindkraftsproduktionen under vintern att kall luft har högre densitet och energiinnehåll än varm luft. Det innebär alltså att man kan få ut mer energi ur samma luftvolym.

I Sverige har vi mycket goda förutsättningar för vindkraft med goda vindresurser och stora öppna ytor. I dagsläget står vindkraften för ungefär 17 procent av all elproduktion i landet, men beräknas växa ytterligare.

Naturligtvis finns det tillfällen, även under vintern, när vinden inte blåser lika starkt eller då tekniska utmaningar gör att vindkraften inte producerar fullt ut. Då behövs andra energikällor för att balansera energisystemet. Här kan vindkraften och vattenkraften hjälpas åt. När det blåser mycket kan vattenkraften regleras ner och vattnet samlas i magasinen, för att sedan användas för att producera el på en mindre blåsig dag.

Världens största batteri är kanske inte vad du tror

Visste du att vattenkraftsmagasin kan lagra stora mängder energi och leverera el efter behov? Enbart dammen vid Fortums vattenkraftverk i Trängslet rymmer energi motsvarande 47 miljoner Tesla Powerwall-batterier. Men hur funkar det egentligen?

Läs mer

Håll balansen. Utan avbrott.

El är en färskvara som måste användas i samma ögonblick som den produceras. Om balansen rubbas kan det uppstå stora störningar i elnätet, med följden att utrustning skadas eller, ännu värre, att hela energisystemet kraschar.

Läs mer
3