Vi investerar i renoveringar

Genom att investera i våra vattenkraftverk lägger vi också grunden för en fortsatt säker och hållbar elproduktion. Detta kan handla om att renovera kraftverken och dess utrustning.

Man surveilling generator in power plant

Många av Sveriges vattenkraftverk byggdes redan i början av 1900-talet. Tillsammans bidrar de till nästan hälften av Sveriges elproduktion. Eftersom många av kraftverken är äldre är det viktigt att hela tiden se efter att utrustningen fungerar optimalt och effektivt, men också på ett säkert sätt.

När kraftverken renoveras ser vi alltid till att optimera med ny innovativ utrustning där det är möjligt. Det gör att vi stärker anläggningars kapacitet. Elproduktionen blir effektivare och mer hållbar. När vi exempelvis byter ut turbiner och aggregat ser vi till att minimera riskerna för oljespill vid haveri genom att byta ut till utrustning som kräver mindre olja.

Med hjälp av modern teknik byts elektronik och kontrollutrustning ut, för bättre hantering i kraftverken. När vi renoverar anläggningarna ser vi även alltid till att förbättra miljön för de som arbetar vid kraftverken och höja säkerheten. Det kan ske genom exempelvis modernare utrymningsvägar och förbättrad ventilation.

Om inte investeringarna görs, riskeras stora driftstopp med större elproduktionsbortfall. Investeringarna är investeringar i framtiden. 

Mer om projektet

Investeringar i vattenkraft

Renovering i Trängslets kraftverk 

Mer om projektet
Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här