Ökad förnybar energiproduktion i Svarthålsforsen

Under en period på nästan tre år renoverades Svarthålsforsens kraftverk där två av tre aggregat uppgraderades. I februari 2018 stod allt klart, vilket har resulterat i en oljereduktion på 11 000 liter och en årlig produktionsökning på 7,6 GWh.

Svarthålsforsens kraftverk när det forsar vatten

Nya aggregat för bättre elförsörjning

När vattenkraftverken blir äldre är det viktigt att tillgodose att de fungerar, är effektiva och utgår från ny och modern teknik. Varje år genomför vi på Fortum därför cirka tre till fyra större renoveringsprojekt vid våra vattenkraftverk.

I och med renoveringarna uppgraderas turbiner och generatorer, eller byts ut helt. Med hjälp av ny kunskap och innovativa lösningar undersöker vi hur energi kan sparas och produktionen öka. Tack vare investeringarna kan stora elproduktionsförluster förhindras och hushållen får en tryggare elförsörjning.

Mer energi för vattnet i Svarthålsforsen

Under 2016 och 2017 stod vattenkraftverket i Svarthålsforsen på tur för ett renoveringsprojekt. Kraftverket genomgick en större renovering där turbin och generator uppgraderades. I och med projektet renoverades två av Svarthålsforsens tre aggregat.

Genom att studera hur kraftverket hade presterat under den senaste tiden skapades en bild av kraftverkets status och behov. Det var ett tålmodigt detektivarbete för att avgöra vad som vore en lämplig omfattning av renoveringen. I fokus stod frågor om vilka delar som borde behållas och vilka som ska bytas ut eller förändras.

Under sommaren och hösten 2016 renoverades det första aggregatet i kraftverket. Det andra aggregatet renoverades under sommaren och hösten 2017. Renoveringen 2017 innefattade en renovering av turbinen med nytt löphjul och nya ledskenor, och renovering av generatorn med ny stator och omisolerade rotorpoler.

Arbetet i Svarthålsforsen gav tydliga miljöförbättringar

Genom renoveringen fick Svarthålsforsens kraftverk en verkningsgradsförbättring på turbin och generator. Det innebär att kraftverket producerar mer energi med samma mängd vatten, vilket i sin tur ger en ökad förnybar energiproduktion. Det har resulterat i en årlig produktionsökning på 7,6 GWh, vilket motsvarar den totala årliga elproduktionen för ungefär 300 svenska villor.

Renoveringen har dessutom förbättrat miljön på flera sätt. Genom produktionsökningen gick kraftverket från ett lågtryckssystem till ett högtryckssystem på turbinen. Vi kunde på så vis se till att det inte längre skulle finnas någon olja i turbinens löphjulsnav. Verkningsgraden ökade och oljemängden minskade, samtidigt som oljekvaliteten förbättrades. Totalt har investeringen har resulterat i en oljereduktion på ca 11 000 liter. Vi har dessutom förberett för en återvinning av kylvattnet från generatorn i framtiden.

Renoveringen av de två aggregaten innebar också en klar arbetsmiljöförbättring, då bättre utrymningsvägar byggdes och ventilationssystemet i stationen uppdaterades. I februari 2018 kunde vi konstatera att projektmålen var uppfyllda.

Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här