Att renovera Sveriges högsta jorddamm

I oktober 2019 sattes det omfattande uppdaterings- och moderniseringsarbetet av regleringsdammen Trängslet igång. Trängslet, som ligger i Älvdalens kommun i Dalarna, är med sina 125 meter den högsta jorddammen i Sverige och också det största regleringsmagasinet bland Fortums kraftverk. Bland annat ska dammen bli bättre rustad mot stora regnmassor och dammluckorna ska renoveras

Trängslet

Ny teknik i gammal damm

1955 började man bygga Trängslet och dammen stod klar 1960. Dammen som har en årsproduktion på 651 GWh har renoverats flera gånger sedan den sattes i drift men aldrig så omfattande som nu. Arbetet med att modernisera och förbättra Tränglset är en del av Fortums arbete med att utveckla vattenkraften i Sverige och säkra framtida kapacitet. Arbetet med att renovera Trängslet har pågått sedan 2008 när de första planerna för att rusta upp dammen påbörjades. 2017 fick Fortum godkänt av mark- och miljödomstolen att få påbörja renoveringen.

Under arbetets gång ska man borra sig igenom en befintlig tunnel för att därefter kunna göra djuputskov (en utskovslucka). Genom att bygga ett nytt djuputskov i en redan befintlig tunnel kommer man kunna sänka dammen både snabbare och lägre än idag och öka kapaciteten för att kunna hantera stora vattenflöden. Tekniken med djuputskov avlastar även dammen ifall det skulle uppstå problem med läckage i framtiden. Utskovskanalen ska förses med trappsteg för så kallad energiomvandling. Utöver att bygga ett djuputskov ska dammluckorna uppdateras och dammen som helhet förstärkas ytterligare. Stödfyllningen ska förstärkas med hela 350 000 kubikmeter schaktmassor.

Förebyggande arbete

Under 2019 sattes arbetet med tunneln igång och än så länge har arbetet fått en lugn start men det beräknas trappas upp när man har kommit in i den igensatta tunneln. I tunneln kommer en ståltub att gjutas in, i den leds vattnet fram till luckorna. Luckpartiet består av 2 serviceluckor och 2 reglerluckor, lucktypen är inte så vanlig i Sverige men är ofta installerad vid dammar i övriga Europa.

Investeringen har en budget på 600 miljoner kronor och planeras pågå fram till 2024. Dammen beräknas kunna hantera en 15–20 procentig ökning av vattenflöden.

Vi känner att vi landat helt rätt när vi valt att göra ett djuputskov, det är den del i detta projekt som bidrar mest till att öka dammsäkerheten för dammen i Trängslet. Trängslet är en stor och viktig damm. Det är bättre att göra förbättringar av dammen när den är i gott skick och innan det eventuellt händer någonting. Vi förbättrar inte bara dammen som helhet utan skapar även en bättre och säkrare arbetsmiljö. Genom renoveringen och moderniseringen ska dammen kunna stå i många år till, säger projektledare Per Fektenberg, projektledare för arbetet i Trängslet.

Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här