Så ska Stockholm få ordning på elsparkcyklarna

Stort inflöde av nya fordon

De nya mobilitetstjänsterna tar över allt fler storstäder i Europa. Men den hållbara utvecklingen – och framkomligheten – riskerar att bromsas av att en stor mängd elsparkcyklar lämnas på trottoarerna. För att bringa ordning i kaoset ska laddningsställ nu testas i Stockholm.

Det har knappast undgått någon att det har dykt upp en hel drös aktörer i de svenska storstäderna som erbjuder smarta och urbana mikromobilitetslösningar. Bland dessa är elsparkcyklarna de mest omtalade och, av vissa, kritiserade.  I Stockholm finns i dag en handfull olika företag som placerar ut sina sparkcyklar på gatorna. Från stadens håll har man inte riktigt vetat hur man ska hantera det stora inflödet av nya fordon. 

Karin Hallberg är ansvarig för affärsutveckling av nya koncept och erbjudanden på Fortum Markets i Sverige. Hon har följt utvecklingen på nära håll.

 – Vissa människor är upprörda. Det handlar inte bara om att det ser skräpigt ut – det skapar även framkomlighetsproblem för synskadade och människor med olika funktionsvariationer

Free-floating inte alltid hållbart

Modellen med fordon som kan hämnas och lämnas var som helst kallas för ”free-floating” och har sina uppenbara fördelar. Men Karin Hallberg menar att det finns en gräns som passeras nu när tjänsterna ska skalas upp. 

– Det blir snabbt ostrukturerat. Det är precis som i trafiken – när vi blev många på vägarna behövde vi skapa trafikregler att navigera efter. Troligen är en del av lösningen en modell som kombinerar free-floating och stationsbaserad parkering.

Hotspots

Stockholms stad planerar att märka ut särskilda uppställningsplatser, så kallade hotspots. Men faktum kvarstår att elsparkcyklarna varje kväll ska hämtas av så kallade ”hunters” som kör bort och laddar dem för att sedan ställa ut dem på gatan igen.

– Förutom slitage på elsparkcyklarna kan man fråga sig hur hållbart det är att köra runt i stan med dessa bilar morgon och kväll för att hämta och lämna sparkcyklarna

Startup och storbolag i symbios

En möjlig ny lösning kommer från företaget Movon, som startades av KTH-studenten Erhan Kayhan och hans två vänner Osman Ulusoy och Sebastian Tsegay. De utvecklar en parkeringsstation för elsparkcyklar som samtidigt fungerar som laddningsplats.

På kort tid har de fått god kontakt med Stockholms stad, som under sommaren och hösten 2019 vill rulla ut ett pilotprojekt med fem stationer, bland annat vid St Eriksplan och på Medborgarplatsen, med option att ställa ut fem till enligt överenskommelse. Det första laddningsstället kommer att placeras vid tunnelbanan i Hornstull. 

– Vi såg att elsparkcyklar ger en effektiv lösning på ett specifikt problem, säger Erhan Kayhan. Men problemen kring parkering och uppladdning har ibland överskuggat fördelarna med dessa delningstjänster. Vi hoppas nu leverera en lösning som förbättrar ordningen på gatorna, främjar etableringen av mobilitetstjänster i städer och hjälper operatörer hantera sina flottor på ett mer effektivt sätt.

Positiva effekter för alla

Erhan ser pilotprojektet som ett utmärkt tillfälle att testa produkten ute på fältet och poängterar att insikterna från studien kommer ta Movon ett steg närmare en fungerande affärsmodell. Elektriciteten och inkopplingen tillhandahålls av Fortum.

– På Fortum ser vi det som vår mission att tillsammans med våra kunder och samhället driva förändring mot en renare värld, säger Karin Hallberg. Därför samarbetar vi gärna med andra aktörer som har bra idéer för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Från Fortums sida innebär den första fasen att förse laddstationerna med fossilfri el.

Men det finns ytterligare en flaskhals: användarbeteendet måste förändras. Både Karin och Erhan tror att det kommer att krävas en konkret incitamentsmodell från operatörerna för att uppmuntra användarna att använda ställen – sannolikt baserat på att man får extra credits om man lämnar elsparkcykeln i Movons laddningsställ.

– I vissa städer har man redan sett att credits fungerar för att locka användare till specifika parkeringsytor, säger Erhan Kayhan. Nu ser vi fram emot att operatörerna i Stockholm också tar vara på detta verktyg för att uppmuntra till ordning. Jag tror och hoppas att en mer ordnad parkering gör att fordonen inte slits ut lika snabbt. Dessutom kan våra stationer se till att färre elsparkcyklar har slut på batteri mitt på dagen, något som är viktigt för att användare ska våga räkna med dem i sin reseplanering. Vi vill skapa en lösning som är positiv både för medborgarna, operatörerna och staden.

CHRISTIAN VON ESSEN

Certifiering: