Fossilfri el från Fortum

En viktig del i att hantera de globala klimatutmaningarna är att få ner förbrukningen av fossila bränslen. Här har vi som energibolag ett stort ansvar, och en stor möjlighet att påverka utvecklingen. Redan idag är vi på Fortum den tredje största producenten av koldioxidfri el i Europa.

Att producera och sälja fossilfri el är i fokus för oss på Fortum. Därför är baserbjudandet (elavtalet) till våra kunder (privatkunder samt företagskunder som har en årsförbrukning under 100 000 kWh) el från fossilfria energikällor, främst kärnkraft, men även vatten-, sol- och vindkraft. Vilka energikällor som används för att producera den el som just du som kund använder varierar beroende på tillgång och efterfrågan.

Den globala klimatutmaningen angår oss alla

FN:s klimatpanel IPCC har i en rapport pekat ut tre nödvändiga områden som alla måste till för att vi ska få ned halterna av koldioxid i atmosfären och klara målet om maximalt 1,5 graders ökning av medeltemperaturen. Dessa är:

•    En utbyggnad av kärnkraft med upp till 190 procent
•    En massiv utbyggnad av förnybar produktion, upp till 1300 procent mer! 
•    Storskalig infångning och lagring av koldioxid

Vi på Fortum arbetar inom alla dessa tre områden. Bland annat så arbetar vi just nu med ett jättespännande och viktigt projekt i Norge för att fånga in och lagra koldioxid för att minska de skadliga halterna i atmosfären. 

Fossilfri eller förnybar elproduktion, vad är skillnaden? 

Med fossilfri el menas el som produceras av fossilfria energikällor, dvs energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Till fossilfria energikällor hör kärnkraft, vattenkraft, solkraft, vindkraft samt biobränsle-eldad kraftvärme.

Förnybar elproduktion betyder att elen produceras från energikällor som hela tiden förnyas, dvs vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Till skillnad från kärnkraften som behöver en ändlig resurs i form av uran eller torium är alltså sol-, vind-, vattenkraft samt kraftvärme baserad på biomassa såväl fossilfria som förnybara.

Vi på Fortum är en av nordens ledande elproducenter och vår fossilfria elproduktion kommer främst från kärnkraft och vattenkraft, men även från sol- och vindkraft samt biobränsle-eldad kraftvärme. Läs mer om våra olika produktionsslag här.

Som kund* hos Fortum kan du alltså vara säker på att den el du använder har producerats av fossilfria energikällor och inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Vill du ha din el från enbart förnybara energikällor så kan du lägga till vårt Miljöpaket till ditt elavtal.

*Privatkund och företagskunder med elförbrukning som är mindre än 100 000 kWh/år

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal

Tillsammans för en renare värld

Miljöpaketet

Tilläggstjänst
  • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
  • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
  • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Läs mer om Miljöpaketet
Certifiering: