Fossilfri el från Fortum

En viktig del i att hantera de globala klimatutmaningarna är att få ner förbrukningen av fossila bränslen. Här har vi som energibolag ett stort ansvar, och en stor möjlighet att påverka utvecklingen. Redan idag är vi på Fortum en av de allra främsta aktörerna inom ren energi, 96 % av vår europeiska elproduktion är fossilfri.

Att producera och sälja fossilfri el är i fokus för oss på Fortum. Därför är baserbjudandet till våra kunder (privatkunder samt företagskunder som har en årsförbrukning under 100 000 kWh)  el från fossilfria energikällor, främst kärnkraft, men även vatten-, sol- och vindkraft. Vilka energikällor som används för att producera den el som just du som kund använder varierar beroende på tillgång och efterfrågan.

Den globala klimatutmaningen angår oss alla

FN:s klimatpanel IPCC har i sin senaste rapport pekat ut tre nödvändiga områden som alla måste till för att vi ska få ned halterna av koldioxid i atmosfären och klara målet om maximalt 1,5 graders ökning av medeltemperaturen. Dessa är:

•    En utbyggnad av kärnkraft med upp till 190 procent
•    En massiv utbyggnad av förnybar produktion, upp till 1300 procent mer! 
•    Storskalig infångning och lagring av koldioxid

Vi på Fortum arbetar inom alla dessa tre områden. Bland annat så arbetar vi just nu med ett jättespännande och viktigt projekt i Norge för att fånga in och lagra koldioxid för att minska de skadliga halterna i atmosfären.  Läs mer här. 

Fossilfri eller förnybar elproduktion, vad är skillnaden? 

Med fossilfri el menas el som produceras av fossilfria energikällor, dvs energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Till fossilfria energikällor hör kärnkraft, vattenkraft, solkraft, vindkraft samt biobränsle-eldad kraftvärme.

Förnybar elproduktion betyder att elen produceras från energikällor som hela tiden förnyas, dvs vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Till skillnad från kärnkraften som behöver en ändlig resurs i form av uran eller torium är alltså sol-, vind-, vattenkraft samt kraftvärme baserad på biomassa såväl fossilfria som förnybara.

Vi på Fortum är en av nordens ledande elproducenter och vår fossilfria elproduktion kommer främst från kärnkraft och vattenkraft, men även från sol- och vindkraft samt biobränsle-eldad kraftvärme. Läs mer om våra olika produktionsslag här.

Som kund* hos Fortum kan du alltså vara säker på att den el du använder har producerats av fossilfria energikällor och inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Vill du ha din el från enbart förnybara energikällor så kan du lägga till vårt Miljöpaket till ditt elavtal.

*Privatkund och företagskunder med elförbrukning på mindre än 100 000 kWh/år

Miljöpaketet för privatkund

  • Du får din el från sol, vind eller vatten
  • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rents arbete för att minska skräpet på land och till havs
  • Energirådgivning för ditt boende eller fritidshus ingår
  • Kostar endast 45 kr/mån och betalas via din vanliga elräkning

Teckna Miljöpaketet genom att ringa oss på 020-46 00 40.

Miljöpaketet för företagskund

  • Ni får en mix av förnybar el
  • Ni bidrar med 100kr/år till Håll Sverige Rents arbete för att minska skräpet på land och till havs
  • Ni betalar Fortums inköpspris av ursprungsgarantier plus 80kr/månad

Företagskund och vill teckna Miljöpaketet? Ring oss på 020 - 818 818

Certifiering: