Pressrelease

Fortum rekordinvesterar i Untra vattenkraftverk

29 september 2023, 06:45

- Untra kraftverk har en central plats i vår historia och i den omställning som samhället står inför. Genom att modernisera kraftverket med bland annat nya turbiner säkerställer vi många decennier av fortsatt fossilfri elproduktion vid Untra, säger Magnus Svensson, projektledare på Fortum, om beslutet.

Moderniseringen av Untra har varit efterlängtat och efter en utdragen tillståndsprocess där den första ansökan skickades in redan 2007  fick Fortum i oktober 2021 det efterlängtade godkännandet från Mark- och miljödomstolen för en modernisering av det mer än hundra år gamla kraftverket och de lika gamla aggregaten. Under renoveringen kommer tre turbinaggregat att bytas ut och stora delar av anläggningen omstruktureras. Det görs för att säkerställa att Untra kan fortsätta att bidra med flexibilitet till kraftsystemet och  fossilfri el till Sverige. Stor vikt kommer att läggas på att bevara den unika kulturhistoriska miljön i och vid anläggningen

Untra, som började byggas i slutet av 1911 för att förse Stockholm med el “i evinnerlig tid”, var avgörande för Stockholms elektrifiering under förra seklet. Även om det tog mindre än åtta år innan huvudstadens behov av el översteg Untras kapacitet har kraftverket fortsatt spela roll i kraftsystemet.

Renoveringsprojektet planeras att inledas hösten 2023 och beräknas vara avslutat år 2030.

 -När Untra kraftverk byggdes revolutionerade elektriciteten samhället. Idag är det återigen elen som ger kraft åt  omställningen. Vattenkraften var och är avgörande för kraftsystemet genom sin förmåga att bidra med flexibilitet och  enorma lagringskapacitet, säger Peter Strannegård VD Fortum Sverige.