Fortum har inlett en miljökonsekvensbedömning gällande Lovisa kärnkraftverk

Fortum inleder en miljökonsekvensbedömning gällande Lovisa kärnkraftverk

Fortum har inlett ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Lovisa kärnkraftverk. I MKB-förfarandet bedöms miljökonsekvenserna av en eventuell fortsatt drift av kraftverket, alternativt avveckling, och av en slutförvarsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.

MKB-programmet innehåller Fortums plan för miljökonsekvensbedömningen och samrådet med berörda parter. Miljökonsekvensbedömningen genomförs utifrån MKB-programmet samt utlåtandena och åsikterna om det. Resultatet av bedömningen presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning.

Finlands arbets- och näringsministeriet (ANM) är kontaktmyndighet för MKB-förfarandet, medan miljöministeriet (MM) är kontaktmyndighet för det internationella samrådet.

yva-forest-road

Lovisa kärnkraftverk och det internationella samrådet

Sammandrag av programmet för miljökonsekvensbedömning för det internationella samrådet.

Läs sammadrag
yva-forest-nyheterna
Läs nyheterna

Kontakta våra experter