Fortum har inlett en miljökonsekvensbedömning gällande Lovisa kärnkraftverk

Fortum inleder en miljökonsekvensbedömning gällande Lovisa kärnkraftverk
Fortum har inlett ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Lovisa kärnkraftverk. I MKB-förfarandet bedöms miljökonsekvenserna av en eventuell fortsatt drift av kraftverket, alternativt avveckling, och av en slutförvarsanläggning för låg- och medelaktivt avfall. MKB-programmet innehåller Fortums plan för miljökonsekvensbedömningen och samrådet med berörda parter. Miljökonsekvensbedömningen genomförs utifrån MKB-programmet samt utlåtandena och åsikterna om det. Resultatet av bedömningen presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. Finlands arbets- och näringsministeriet (ANM) är kontaktmyndighet för MKB-förfarandet, medan miljöministeriet (MM) är kontaktmyndighet för det internationella samrådet.

Lovisa kärnkraftverk och det internationella samrådet

Sammandrag av programmet för miljökonsekvensbedömning för det internationella samrådet.

Läs sammadrag
Läs nyheterna
Contact by phone

Kontakta våra experter

Kontaktuppgifter