Röjdåfors kraftverk

Vattennivå: +277.79 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Röjdåfors mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Stora Röjden
277.87
277.84
277.85
277.84
277.77
277.79
277.79
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum

Röjdåfors kraftverk ligger i Norsälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1964.

Fallhöjd: 190 m

Kapacitet:  31,5 MW

Normal årsproduktion:  62 GWh