Röjdåfors kraftverk

Vattennivå: +279.10 m

Uppdaterad: 13-07-2020


Vattennivån vid Röjdåfors mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Stora Röjden
279.01
279.03
279.04
279.06
279.08
279.09
279.10
07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020, 12-07-2020, 13-07-2020
m
Datum

Röjdåfors kraftverk ligger i Norsälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1964.

Fallhöjd: 190 m

Kapacitet:  31,5 MW

Normal årsproduktion:  62 GWh