Röjdåfors kraftverk

Vattennivå: +278.53 m

Senast uppdaterad: 21-06-2024

Vattennivån vid Röjdåfors mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Allmän bild
Stora Röjden
278.75
278.76
278.77
278.70
278.63
278.56
278.53
15-06-2024, 16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024, 21-06-2024
m
Datum

Röjdåfors kraftverk ligger i Norsälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1964.

Fallhöjd: 190 m

Kapacitet:  31,5 MW

Normal årsproduktion:  62 GWh