Röjdåfors kraftverk

Vattennivå: +278.39 m

Uppdaterad: 06-12-2022


Vattennivån vid Röjdåfors mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Stora Röjden
278.62
278.54
278.46
278.42
278.36
278.38
278.39
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m
Datum

Röjdåfors kraftverk ligger i Norsälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1964.

Fallhöjd: 190 m

Kapacitet:  31,5 MW

Normal årsproduktion:  62 GWh