Röjdåfors kraftverk

Vattennivå: +277.86 m

Uppdaterad: 05-03-2021


Vattennivån vid Röjdåfors mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Stora Röjden
277.73
277.77
277.81
277.85
277.80
277.83
277.86
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m
Datum

Röjdåfors kraftverk ligger i Norsälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1964.

Fallhöjd: 190 m

Kapacitet:  31,5 MW

Normal årsproduktion:  62 GWh