Röjdåfors kraftverk

Vattennivå: +278.40 m

Uppdaterad: 14-09-2021


Vattennivån vid Röjdåfors mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Stora Röjden
278.29
278.30
278.31
278.34
278.39
278.39
278.40
08-09-2021, 09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021
m
Datum

Röjdåfors kraftverk ligger i Norsälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1964.

Fallhöjd: 190 m

Kapacitet:  31,5 MW

Normal årsproduktion:  62 GWh