Kymmens kraftverk

Vattennivå: +194.00 m

Senast uppdaterad: 21-06-2024

Vattennivån vid Kymmen mäts både vid vattenkraftverk, som visas ovan, och vid den reglerade sjön Skallbergssjön uppströms Kymmen. Dessa visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Allmän bild
Kymmen Skallbergssjön
193.98 195.36
194.07 195.37
194.20 195.42
194.05 195.40
193.82 195.38
193.77 195.38
194.00 195.37
15-06-2024, 16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024, 21-06-2024
m
Datum

Kymmen kraftverk ligger i Norsälven i Sunne kommun. Kraftverket togs i drift 1986. Anläggningen består av ett magasin, sjön Kymmen, samt ett pumpkraftverk i berget. Magasinet fylls delvis på genom överledning av vatten från Stora Gransjön och Skallbergssjön samt genom pumpning från Rottnen.

Fallhöjd: 85 m

Kapacitet: 55 MW

Normal årsproduktion: ca 47 GWh