Svegs kraftverk

Vattennivå: +368.58 m

Uppdaterad: 27-09-2022


Vattennivån vid Sveg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Svegs kraftverk i Ljusnan
Svegsjön
368.64
368.53
368.53
368.53
368.49
368.54
368.58
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
m
Datum
Svegsjön
84.18
104.60
81.95
86.99
83.85
92.31
80.50
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
m³/s
Datum

Svegs kraftverk ligger i Svegs kommun. Kraftverket togs i drift 1975. Fortum äger 80 % av kraftverket.

Fallhöjd: 9-19 m

Kapacitet:  37 MW

Normal årsproduktion: 148,6 GWh