Svegs kraftverk

Vattennivå: +368.96 m

Uppdaterad: 11-07-2020


Vattennivån vid Sveg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Svegs kraftverk i Ljusnan

Svegsjön
368.79
368.87
368.95
368.94
368.95
368.94
368.96
05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020
m
Datum

Svegsjön
89.44
84.16
109.62
133.59
103.30
112.69
115.90
05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020
m³/s
Datum

Svegs kraftverk ligger i Svegs kommun. Kraftverket togs i drift 1975. Fortum äger 80 % av kraftverket.

Fallhöjd: 9-19 m

Kapacitet:  37 MW

Normal årsproduktion: 148,6 GWh