Svegs kraftverk

Vattennivå: +364.30 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Sveg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Svegsjön
364.55
364.57
364.55
364.47
364.43
364.42
364.30
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Svegsjön
151.82
132.76
165.98
141.49
140.72
134.36
135.25
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m³/s
Datum

Svegs kraftverk ligger i Svegs kommun. Kraftverket togs i drift 1975. Fortum äger 80 % av kraftverket.

Fallhöjd: 9-19 m

Kapacitet:  37 MW

Normal årsproduktion: 148,6 GWh