Svegs kraftverk

Vattennivå: +365.72 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Sveg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Svegsjön
365.76
365.80
365.74
365.80
365.86
365.80
365.72
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Svegsjön
107.86
81.44
126.12
98.11
79.68
123.37
132.73
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m³/s
Datum

Svegs kraftverk ligger i Svegs kommun. Kraftverket togs i drift 1975. Fortum äger 80 % av kraftverket.

Fallhöjd: 9-19 m

Kapacitet:  37 MW

Normal årsproduktion: 148,6 GWh