Svegs kraftverk

Vattennivå: +368.67 m

Uppdaterad: 17-07-2021


Vattennivån vid Sveg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Svegs kraftverk i Ljusnan

Svegsjön
368.62
368.67
368.71
368.70
368.69
368.68
368.67
11-07-2021, 12-07-2021, 13-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 16-07-2021, 17-07-2021
m
Datum

Svegsjön
118.34
163.74
149.57
167.11
165.10
159.66
148.66
11-07-2021, 12-07-2021, 13-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 16-07-2021, 17-07-2021
m³/s
Datum

Svegs kraftverk ligger i Svegs kommun. Kraftverket togs i drift 1975. Fortum äger 80 % av kraftverket.

Fallhöjd: 9-19 m

Kapacitet:  37 MW

Normal årsproduktion: 148,6 GWh