Svegs kraftverk

Vattennivå: +368.94 m

Senast uppdaterad: 20-06-2024

Vattennivån vid Sveg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Svegs kraftverk i Ljusnan
Svegsjön
368.94
368.95
368.94
368.96
368.89
368.91
368.94
14-06-2024, 15-06-2024, 16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024
m
Datum
Svegsjön
144.70
156.25
164.52
162.11
144.08
176.31
160.22
14-06-2024, 15-06-2024, 16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024
m³/s
Datum

Svegs kraftverk ligger i Svegs kommun. Kraftverket togs i drift 1975. Fortum äger 80 % av kraftverket.

Fallhöjd: 9-19 m

Kapacitet:  37 MW

Normal årsproduktion: 148,6 GWh