Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +76.50 m

Senast uppdaterad: 30-11-2023

Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk
Voxsjön
76.46
76.44
76.51
76.57
76.53
76.53
76.50
24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023
m
Datum
Voxsjön
55.21
51.16
40.20
45.54
51.49
52.91
50.55
24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh