Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +76.21 m

Uppdaterad: 07-02-2023


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk
Voxsjön
76.20
76.18
76.22
76.21
76.22
76.24
76.21
01-02-2023, 02-02-2023, 03-02-2023, 04-02-2023, 05-02-2023, 06-02-2023, 07-02-2023
m
Datum
Voxsjön
34.66
31.35
28.85
27.25
23.99
27.26
29.95
01-02-2023, 02-02-2023, 03-02-2023, 04-02-2023, 05-02-2023, 06-02-2023, 07-02-2023
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh