Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.12 m

Uppdaterad: 25-08-2019


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk

Varpen
51.18
51.19
51.19
51.22
51.18
51.19
51.12
19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019, 22-08-2019, 23-08-2019, 24-08-2019, 25-08-2019
m
Datum

Varpen
16.08
14.53
13.95
14.06
10.98
15.34
13.98
19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019, 22-08-2019, 23-08-2019, 24-08-2019, 25-08-2019
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh