Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.58 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Voxsjön
51.73
51.65
51.61
51.61
51.61
51.61
51.58
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Voxsjön
60.93
57.07
50.67
46.83
44.60
44.74
49.08
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh