Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.75 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Voxsjön
51.75
51.75
51.75
51.75
51.75
51.75
51.75
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Voxsjön
37.99
35.15
27.53
40.98
40.31
25.75
40.39
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh