Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.56 m

Uppdaterad: 23-07-2021


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk

Voxsjön
51.46
51.47
51.45
51.54
51.60
51.54
51.56
17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021
m
Datum

Voxsjön
40.45
41.47
35.39
38.19
42.25
33.54
38.73
17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh