Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +76.58 m

Senast uppdaterad: 17-04-2024

Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk
Voxsjön
76.58
76.54
76.51
76.57
76.57
76.58
76.58
11-04-2024, 12-04-2024, 13-04-2024, 14-04-2024, 15-04-2024, 16-04-2024, 17-04-2024
m
Datum
Voxsjön
125.28
134.59
136.62
146.80
162.19
174.75
181.92
11-04-2024, 12-04-2024, 13-04-2024, 14-04-2024, 15-04-2024, 16-04-2024, 17-04-2024
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh