Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.36 m

Uppdaterad: 07-04-2020


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk

Voxsjön
51.37
51.42
51.42
51.39
51.38
51.40
51.36
01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020
m
Datum

Voxsjön
36.47
31.04
32.54
33.37
30.09
29.98
27.92
01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh