Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.57 m

Uppdaterad: 27-09-2022


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk
Voxsjön
51.54
51.54
51.52
51.57
51.57
51.63
51.57
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
m
Datum
Voxsjön
25.23
24.20
18.27
14.35
18.96
19.65
22.50
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh