Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.23 m

Uppdaterad: 07-07-2020


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Sunnerstaholms vattenkraftverk

Voxsjön
51.16
51.17
51.17
51.14
51.15
51.16
51.23
01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020
m
Datum

Voxsjön
14.46
16.12
13.85
12.92
15.18
15.16
15.24
01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh