Sunnerstaholms kraftverk

Vattennivå: +51.55 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Sunnerstaholm mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Voxsjön
51.58
51.50
51.54
51.58
51.52
51.56
51.55
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Voxsjön
50.10
43.90
37.99
38.74
40.81
39.99
43.42
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m³/s
Datum

Sunnerstaholms kraftverk ligger i Bollnäs kommun. Kraftverket togs i drift 1942.

Fallhöjd:  17,9 m

Kapacitet:  6 MW

Normal årsproduktion:  35 GWh