Långå kraftverk

Vattennivå: +648.01 m

Senast uppdaterad: 18-04-2024

Vattennivån vid Långå mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Maskinsalen i Långå vattenkraftverk
Grudsjön Lossen
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
12-04-2024, 13-04-2024, 14-04-2024, 15-04-2024, 16-04-2024, 17-04-2024, 18-04-2024
m
Datum

Långå kraftverk är belägen ca 16 mil sydväst om Östersund och 10 mil nordväst om Sveg. Kraftverket ligger vid Grundsjöns utlopp till Halvfarisjön längst upp i älven Ljusnan och är Ljusnans största kraftstation. Det är ett traditionellt kraftverk med två francisturbiner som ligger mellan Lossen (G1) och Grundsjöarna (G2) och Halvfarisjön i Ljusnan. Kraftverket togs i drift 1973.

Fallhöjd:  G1: 129 m, G2: 216 m

Kapacitet (G1 + G2): 156 MW

Normal årsproduktion (G1 + G2): 406,6 GWh