Långå kraftverk

Vattennivå: +651.40 m

Uppdaterad: 07-08-2020


Vattennivån vid Långå mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Maskinsalen i Långå vattenkraftverk

Grudsjön Lossen
651.38 564.99
651.39 565.03
651.39 565.08
651.40 565.12
651.40 565.16
651.40 565.11
651.40 565.15
01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020
m
Datum

Långå kraftverk är belägen ca 16 mil sydväst om Östersund och 10 mil nordväst om Sveg. Kraftverket ligger vid Grundsjöns utlopp till Halvfarisjön längst upp i älven Ljusnan och är Ljusnans största kraftstation. Det är ett traditionellt kraftverk med två francisturbiner som ligger mellan Lossen (G1) och Grundsjöarna (G2) och Halvfarisjön i Ljusnan. Kraftverket togs i drift 1973.

Fallhöjd:  G1: 129 m, G2: 216 m

Kapacitet (G1 + G2): 156 MW

Normal årsproduktion (G1 + G2): 406,6 GWh