Långå kraftverk

Vattennivå: +648.01 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Långå mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Grudsjön Lossen
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
648.01 548.68
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum

Långå kraftverk är belägen ca 16 mil sydväst om Östersund och 10 mil nordväst om Sveg. Kraftverket ligger vid Grundsjöns utlopp till Halvfarisjön längst upp i älven Ljusnan och är Ljusnans största kraftstation. Det är ett traditionellt kraftverk med två francisturbiner som ligger mellan Lossen (G1) och Grundsjöarna (G2) och Halvfarisjön i Ljusnan. Kraftverket togs i drift 1973.

Fallhöjd:  G1: 129 m, G2: 216 m

Kapacitet (G1 + G2): 156 MW

Normal årsproduktion (G1 + G2): 406,6 GWh