Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 24-07-2021


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
79.20
76.74
76.81
76.82
76.87
76.91
76.99
76.95
76.95
76.93
76.99
77.01
57.81
57.56
57.50
57.48
57.46
57.45
57.41
73.48
73.80
73.84
73.82
73.82
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
47.94
60.28
69.24
67.74
69.35
58.94
70.26
17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh