Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 29-06-2020


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
47.08
29.16
0.00
20.95
52.60
68.56
68.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.81
31.74
31.75
31.75
31.75
5.54
0.00
0.00
0.00
0.00
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
33.37
44.02
66.42
52.82
47.46
26.26
23.61
22-06-2020, 23-06-2020, 24-06-2020, 25-06-2020, 26-06-2020, 27-06-2020, 28-06-2020
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh