Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 23-08-2019


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.76
32.84
65.65
65.65
65.65
66.71
66.68
66.68
33.30
32.93
32.95
0.00
0.00
0.00
32.44
32.58
16.29
0.00
0.00
23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
3.42
17.67
10.10
13.59
14.91
44.77
35.39
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh