Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 16-10-2019


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
0.00
0.00
47.29
47.89
47.96
48.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.66
33.54
33.58
33.62
0.00
0.00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
7.40
5.54
7.95
6.98
10.06
8.55
7.08
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh