Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 01-05-2021


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.05
32.54
34.15
24.38
49.13
30.67
30.53
99.83
24.16
47.98
48.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
32.86
21.86
40.44
32.74
32.88
31.60
26.77
24-04-2021, 25-04-2021, 26-04-2021, 27-04-2021, 28-04-2021, 29-04-2021, 30-04-2021
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh