Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 27-01-2020


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
73.00
49.53
72.42
72.84
72.87
72.91
72.90
72.93
58.65
54.09
34.59
74.27
83.29
95.28
95.43
95.45
95.35
95.39
95.40
95.33
101.58
105.36
106.73
107.37
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
20.59
47.70
39.38
46.11
58.81
24.90
31.81
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh