Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 29-03-2020


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
0.00
0.00
0.00
46.52
47.13
33.37
39.03
33.15
13.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.93
35.06
35.09
35.11
23.26
0.00
23.64
0.00
0.00
0.00
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 3:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
66.43
59.90
75.14
53.28
95.16
82.05
21.77
22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh