Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 03-12-2020


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari
77.92
79.16
83.94
81.84
80.49
77.77
78.08
81.68
68.05
66.95
66.92
66.79
65.63
91.54
91.03
87.06
91.08
91.94
87.35
69.42
54.65
51.58
51.45
74.75
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
48.57
70.65
71.55
64.51
80.06
64.65
79.11
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh