Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 26-02-2021


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari
0.00
0.00
43.10
43.33
0.00
0.00
0.00
12.66
25.40
25.42
25.42
25.43
25.43
25.44
31.66
35.63
35.61
35.60
35.58
17.78
0.00
36.67
39.05
39.06
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
87.99
78.73
52.82
93.45
63.15
19.70
18.92
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh