Halvfari kraftverk

Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan
Halvfari
46.95
57.86
62.31
62.33
62.38
62.39
62.40
25.34
0.00
0.00
0.00
0.00
65.37
86.99
86.40
34.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Halvfari
13.52
24.70
19.27
25.85
27.67
28.60
39.50
19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024, 25-05-2024
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh