Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 05-12-2019


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
54.49
54.49
59.17
59.36
29.67
44.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.51
68.40
61.89
53.00
52.95
52.95
52.95
52.92
52.91
52.91
52.88
47.21
47.15
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
36.56
51.14
22.08
46.10
38.29
58.88
29.27
28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh