Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 25-10-2021


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari
35.13
35.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
5.30
13.49
11.27
22.48
12.92
11.26
13.39
18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh