Byarforsen kraftverk

Vattennivå: +349.32 m

Uppdaterad: 16-03-2023


Vattennivån vid Byarforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Byarforsen kraftverk
Ljusnan
349.39
349.33
349.38
349.35
349.36
349.37
349.32
10-03-2023, 11-03-2023, 12-03-2023, 13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023
+ m
Datum

Byarforsen kraftvert byggdes på 1970-talet och ligger i Ljusnan.  Anläggningen utnyttjar en fallhöjd på 9,9 meter och har en  maximal effekt på 16 MW.