Parteboda

Vattennivå: +158.01 m

Senast uppdaterad: 11-07-2024

Vattennivån vid Parteboda följer den rådande vattendomen. Kontakta oss vid frågor.

Läs om höjdsystem

Vårflodsbild 2022
Ångesjön
157.97
157.98
157.96
157.97
157.94
157.98
158.01
05-07-2024, 06-07-2024, 07-07-2024, 08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024
+ m
Datum
Ångesjön
109.48
78.44
108.39
92.09
72.39
68.08
85.61
05-07-2024, 06-07-2024, 07-07-2024, 08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024
m³/s
Datum

Parteboda kraftverk ligger vid Ljungan i Ånge kommun, Västernorrlands län. 

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 164,9 GWh