Parteboda

Water level: +157.99 m

Last updated: 07-06-2023


Vattennivån vid Parteboda följer den rådande vattendomen. Kontakta oss vid frågor.

Läs om höjdsystem

Vårflodsbild 2022
Ångesjön
157.97
157.97
157.98
157.96
157.96
158.00
157.99
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
+ m
Datum
Ångesjön
37.47
63.99
44.40
26.57
62.32
40.25
55.37
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
m³/s
Datum

Parteboda kraftverk ligger vid Ljungan i Ånge kommun, Västernorrlands län. 

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 164,9 GWh