Ljunga kraftverk

Vattennivå: +112.48 m

Senast uppdaterad: 14-04-2024

Vårflodsbild 2022
Borgsjön
112.15
112.08
112.39
112.26
112.44
112.39
112.48
08-04-2024, 09-04-2024, 10-04-2024, 11-04-2024, 12-04-2024, 13-04-2024, 14-04-2024
+ m
Datum
Borgsjön
95.03
98.28
103.59
122.85
116.55
141.51
163.21
08-04-2024, 09-04-2024, 10-04-2024, 11-04-2024, 12-04-2024, 13-04-2024, 14-04-2024
m³/s
Datum

Ljunga kraftverk ligger i Ljungan i Ånge kommun. Kraftverket togs i drift 1973.

Fallhöjd: 53 m

Kapacitet: 59 MW

Normal årsproduktion: 266 GWh