Hermansboda kraftverk

Water level: +123.42 m

Last updated: 07-06-2023


Vårflodsbild 2022
Ljungan
123.42
123.38
123.40
123.38
123.43
123.42
123.42
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
+ m
Datum
Ljungan
43.16
71.78
46.01
32.39
64.78
40.91
62.07
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
m³/s
Datum

Hermansboda kraftverk ligger i Ljungan i Ånge kommun. Kraftverket togs i drift 1962 och ägs tillsammans med Ångefallen Kraft

Kapacitet: 12 MW

Normal årsproduktion: 54,5 GWh