Hermansboda kraftverk

Vattennivå: +123.41 m

Senast uppdaterad: 24-05-2024

Vårflodsbild 2022
Ljungan
123.42
123.42
123.42
123.42
123.42
123.41
123.41
18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024
+ m
Datum
Ljungan
220.59
195.08
152.21
126.31
106.99
68.81
78.56
18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024
m³/s
Datum

Hermansboda kraftverk ligger i Ljungan i Ånge kommun. Kraftverket togs i drift 1962 och ägs tillsammans med Ångefallen Kraft

Kapacitet: 12 MW

Normal årsproduktion: 54,5 GWh