Tåsans kraftverk

Water level: +421.68 m

Last updated: 07-06-2023


Vattennivån vid Tåsan mäts inte bara vid kraftverket, som visas ovan, utan även vid reglerade sjöar uppströms Tåsan. Dessa visas i en graf nedan, enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Fageråssjön Tisjön Tåsjön Örsjön
421.75 431.91 427.90 424.64
421.75 431.91 427.90 424.64
421.76 431.91 427.90 424.65
421.77 431.91 427.90 424.65
421.67 431.92 427.90 424.65
421.67 431.92 427.90 424.65
421.68 431.91 427.90 424.65
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
m ö. h.
Datum

Tåsans kraftverk ligger i Tåsan i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1953. Maskinstationen är insprängd i berget och en 800 m lång transporttunnel finns för att ta sig till stationen. Fortum äger 40 % av Tåsans kraftverk.

Fallhöjd: 269 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 100 GWh