Skymnäs kraftverk

Vattennivå: +92.87 m

Senast uppdaterad: 22-05-2024

Läs om höjdsystem

Skymnäs kraftverk
Klarälven
92.91
92.91
92.89
92.90
92.88
92.89
92.87
16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024
+ m
Datum
Klarälven
334.42
325.70
303.70
291.25
286.31
271.59
232.90
16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024
m³/s
Datum

Skymnäs kraftverk ligger i Klarälven. Kraftverket togs i drif 1943.

Kapacitet: 15,6 MW

Fallhöjd: 12 m

Normal årsproduktion: 113,7 GWh