Skymnäs kraftverk

Vattennivå: +92.91 m

Senast uppdaterad: 07-12-2023

Läs om höjdsystem

Skymnäs kraftverk
Klarälven
92.90
92.90
92.90
92.89
92.91
92.89
92.91
01-12-2023, 02-12-2023, 03-12-2023, 04-12-2023, 05-12-2023, 06-12-2023, 07-12-2023
+ m
Datum
Klarälven
156.94
161.34
146.60
152.89
146.25
152.22
143.72
01-12-2023, 02-12-2023, 03-12-2023, 04-12-2023, 05-12-2023, 06-12-2023, 07-12-2023
m³/s
Datum

Skymnäs kraftverk ligger i Klarälven. Kraftverket togs i drif 1943.

Kapacitet: 15,6 MW

Fallhöjd: 12 m

Normal årsproduktion: 113,7 GWh