Skoga kraftverk

Vattennivå: +127.73 m

Senast uppdaterad: 21-06-2024

Läs om höjdsystem

Skoga kraftverk
Klarälven
127.73
127.73
127.73
127.73
127.73
127.73
127.73
15-06-2024, 16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024, 21-06-2024
+ m
Datum
Klarälven
187.44
181.37
181.78
187.24
189.35
186.96
162.39
15-06-2024, 16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024, 21-06-2024
m³/s
Datum

Skoga kraftverk ligger i Klarälven. Kraftverket togs i drif 1943.

Kapacitet: 13,6 MW

Normal årsproduktion: 85 GWh