Malta kraftverk

Water level: +183.89 m

Last updated: 03-06-2023


Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Malta vattenkraftverk i klarälven
Starrkärr
183.90
183.89
183.88
183.87
183.88
183.88
183.89
28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh