Malta kraftverk

Vattennivå: +183.73 m

Senast uppdaterad: 26-05-2024

Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Malta vattenkraftverk i klarälven
Starrkärr
183.69
183.63
183.69
183.71
183.71
183.72
183.73
20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024, 25-05-2024, 26-05-2024
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh