Malta kraftverk

Vattennivå: +183.82 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Starrkärr
183.84
183.88
183.88
183.94
183.86
183.80
183.82
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh