Malta kraftverk

Vattennivå: +183.83 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Starrkärr
183.88
183.90
183.90
183.91
183.92
183.92
183.83
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh