Malta kraftverk

Vattennivå: +183.83 m

Uppdaterad: 01-12-2020


Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Starrkärr
183.86
183.86
183.93
183.94
183.86
183.86
183.83
25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh