Malta kraftverk

Vattennivå: +183.89 m

Uppdaterad: 30-01-2023


Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Malta vattenkraftverk i klarälven
Starrkärr
183.91
183.92
183.96
183.96
183.95
183.92
183.89
24-01-2023, 25-01-2023, 26-01-2023, 27-01-2023, 28-01-2023, 29-01-2023, 30-01-2023
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh