Malta kraftverk

Vattennivå: +183.91 m

Uppdaterad: 05-07-2020


Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Malta vattenkraftverk i klarälven

Starrkärr
183.82
183.83
183.83
183.86
183.86
183.89
183.91
29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh