Malta kraftverk

Vattennivå: +183.75 m

Uppdaterad: 23-02-2021


Vattennivån vid Malta mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Starrkärr
183.82
183.82
183.81
183.80
183.80
183.77
183.75
17-02-2021, 18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021
m
Datum

Malta kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1914.

Fallhöjd: 29 m

Kapacitet: 6,1 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh