Lettens kraftverk

Vattennivå: +345.18 m

Uppdaterad: 26-07-2021


Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Letten Kindsjön
345.18 412.20
345.18 412.19
345.18 412.19
345.18 412.19
345.18 412.19
345.17 412.19
345.18 412.19
20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021, 25-07-2021, 26-07-2021
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh