Lettens kraftverk

Vattennivå: +345.51 m

Uppdaterad: 20-10-2021


Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Letten Kindsjön
345.30 411.66
345.33 411.63
345.40 411.59
345.40 411.56
345.42 411.54
345.45 411.53
345.51 411.54
14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh