Lettens kraftverk

Vattennivå: +343.44 m

Uppdaterad: 29-09-2022


Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Letten Kindsjön
343.37 410.71
343.37 410.72
343.33 410.72
343.33 410.73
343.39 410.75
343.42 410.76
343.44 410.77
23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022, 28-09-2022, 29-09-2022
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh