Lettens kraftverk

Vattennivå: +344.34 m

Uppdaterad: 11-05-2021


Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Letten Kindsjön
344.21 411.08
344.22 411.09
344.24 411.10
344.25 411.11
344.27 411.13
344.30 411.17
344.34 411.21
05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh