Lettens kraftverk

Vattennivå: +343.93 m

Senast uppdaterad: 22-06-2024

Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Letten kraftverk
Letten Kindsjön
343.93 410.68
343.93 410.68
343.93 410.66
343.93 410.66
343.93 410.63
343.93 410.60
343.93 410.58
16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024, 21-06-2024, 22-06-2024
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh