Lettens kraftverk

Vattennivå: +342.94 m

Uppdaterad: 24-02-2021


Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Letten Kindsjön
342.86 409.55
342.87 409.55
342.88 409.57
342.89 409.59
342.90 409.60
342.92 409.62
342.94 409.65
18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh