Lettens kraftverk

Vattennivå: +340.51 m

Senast uppdaterad: 23-02-2024

Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Letten kraftverk
Letten Kindsjön
340.44 410.24
340.45 410.21
340.46 410.20
340.48 410.19
340.48 410.17
340.49 410.15
340.51 410.14
17-02-2024, 18-02-2024, 19-02-2024, 20-02-2024, 21-02-2024, 22-02-2024, 23-02-2024
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh