Lettens kraftverk

Vattennivå: +345.79 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Letten mäts vid kraftverket, som visas ovan, och även vid en reglerad sjö uppströms. Detta visas i en graf nedan. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Letten Kindsjön
345.94 411.80
345.91 411.79
345.87 411.77
345.84 411.74
345.79 411.72
345.79 411.69
345.79 411.67
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Lettens kraftverk ligger i Lettälven i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 191 m

Kapacitet: 36 MW

Normal årsproduktion: 65 GWh